Допомогти з Search courses

Курс "Основи права" складається з 9 тематичних блоків: теорії держави та права та 8 основних галузей права. Після кожної теми вам пропонується закріпити пройдений матеріал навчальною грою. Курс буде цікавий як студентам, які вивчають право, так і бажаючим поступати на юридичні спеціальності. 

Курс передбачає підготовку в режимі гостьового доступу.