Друкувати книгуДрукувати книгу

ПРИКМЕТНИК

Тема 11. Прикметник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. 


Тема 12. Якісні прикметники. Ступені порівняння якісних прикметників: вищий і найвищий, способи їх творення (проста і складена форми).Тверда і м’ яка група.

Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з української мови
Книга: ПРИКМЕТНИК
Надруковано: Гість
Дата: Wednesday 29 January 2020 4:04 PM

Тема 11. Прикметник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні.

Прикметник — повнозначна (самостійна) частина мови, що виражає ознаку предмета і відповідає на питання який? яка? яке? які? чий? чия? чиє? чиї?

Прикметники називають ознаку

 • кольору: синій, жовтий;
 • розміру:високий,малий;
 • простору:далекий, близький;
 • віку:юний, літній;
 • смаку: гіркий, кислий;
 • зовнішніх прикмет: сивий, смаглявий;
 • якості:твердий, м 'який;
 • матеріалу: золотий,срібний;
 • належність:батьків, тещин;
 • запаху: п 'янкий, ароматний;
 • внутрішніх властивостей: добрий, щасливий;
 • місця: київський, вуличний;
 • стосовно до часу:вечірній, денний.

 

Прикметник змінюється за родами, числами й відмінками, і ці його форми залежать від іменника, з яким прикметник узгоджується: яскрава квітка — яскравої квітки, яскраві квітки, яскравий малюнок.

У реченні прикметник виступає узгодженим означенням, іноді — іменною частиною складеного присудка. Субстантивований прикметник (який перейшов в іменник) виконує ті самі синтаксичні функції, що і іменник: Щасливий той, хто має мрію у житті. Яка важка у вічності хода! (Л. Костенко). Операційна була підготовлена до прийому пацієнта.

 

Прикметники

Якісні

(ознаки предмета, що виявляються більшою чи меншою мірою)

Відносні

(виражають ознаку предмета за його відношенням до інших предметів, дій, обставин)

Присвійні

(вказують на належність предмета кому- небудь, відповідають на питання чий? чия? чиє? чиї?)

мила дівчина – наймиліша дівчина

сільська вулиця, сьогоднішній день

батькове кашне, дівоча коса

 

Прикметники в переносному значенні можуть переходити у розряд якісних, присвійні— у розряд відносних і якісних, якісні — у відносні:

 1. Якісні —> відносні — якщо втрачають свої характерні властивості й починають позначати постійну властивість предмета: легка атлетика, сліпий музикант.
 2. Відносні —>  якісні — якщо втрачають ознаку, що виражається опосередковано, і набувають ознаку, яку можна сприймати безпосередньо: золотий перстень — золоті (умілі) руки, вишневий сік — вишнева (колір) сукня.
 3. Присвійні —> відносні— якщо прикметник виражає не належність предмета істотам, а позначає загальну родову віднесеність: зміїна шкіра зміїний характер, орлине пір 'я орлине гніздо, батьківське збіжжя — батьківські збори.
 4. Присвійні —> якісні— якщо прикметники вживаються у фразеологізмах: вовча нора — вовчий апетит, левова грива — левова частина.

Тема 12. Якісні прикметники. Ступені порівняння якісних прикметників: вищий і найвищий, способи їх творення (проста і складена форми).Тверда і м’ яка група.

 

Ступені порівняння прикметників

Вищий

 • Проста форма (основа прикметника + суфікси –ш-, -іш-)
 • Складена форма (слова більш,

       менш + прикметник)

 

добрий — добріший

більш добрий — менш добрий

Найвищий

 • Проста форма (префікс най- +прикметник простої форми вищого ступеня)
 • Складена форма (слова найбільш, найменш + прикметник або за допомоги слів від усіх, за всіх, над усе + прикметник простої форми вищого ступеня)

добрий —найдобріший

найбільш добрий — добріший за всіх

 

 

 1. Під час творення ступенів порівняння випадають суфікси -к-, -ок-, -ек-: тонкий — тонший, далекий— дальший.
 2. За творення ступенів порівняння зазнають змін суфікси -с- + -ш- = -щ-: високий — вищий, а також суфікси -з-, -ж-, -г- + -ш- = -жч-: вузький — вужчий, дорогий — дорожчий, дужий — дужчий.
 3. Значення найвищого ступеня можна посилити префіксами як-, що-: якнайдобріший, щонайдобріший.

 

Від деяких прикметників не творяться ступені порівняння:

1

2

3

4

5

6

Прикметники

з префіксами

пре-, за-, над, нра-, архі-, ультра-

Прикметники

з суфіксами,

-уват-

(-юват-),-ав- (-яв-), -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -езн, -енн-

Прикметники,

утворені складанням і повторенням основ

Назви кольорів, що перейшли з розряду відносних прикметників

Назви, що означають абсолютний поріг ознаки (не підлягає кількісному виміру)

Назви мастей тварин

пречудовий, ультрафіолетовий

чорнявий, малесенький

жовтогарячий, білий-білий

буряковий, фіалковий

німий, босий

буланий, гнідий

Творення присвійних прикметників

від назв людей І відміни

+ суфікс -ин-, причому [г], [к], [х]  - > [ж], [ч], [ш]

+ суфікс -їн-, якщо основа слова закінчується на й

сестра — сестрин, Солоха — Солошин

Євдокія — Євдокіїн

від назв людей II відміни

+ суфікси -ів-, -їв -ов- або -ев- (-єв-)

Андрій — Андріїв, Андрієвого, лікар — лікарів, лікаревого

від назв тварин

+ суфікси -ин-, -їн- або -ач- (-яч-)

змія —  зміїний,качка — качачий  

Таня -Танин

Тетяна — Тетянин

Тетянка –Тетянчи

Тетяночка — Тетяноччин

 

дочка — доччин

донька — доньчин

донечка — донеччин

доня — донин

 

Іноді присвійні прикметники утворюються шляхом зміни кінцевого приголосного твірної основи: вовчий, овечий, лелечий, ведмежий.

Але: шпак —шпаків, зозуля — зозулин, орел — орлиний.

Відмінювання прикметників

Тверда група

з основою на твердий приголосний

добрий, мамин

 

Мяка група

з основою на м'який -н-;

з основою на –й;

прикметники на -шній, -жній, утворені від прислівників.

осінній, літній

довговіїй, безкраїй

учорашній, дорожній

 

 

Паронімічні прикметники можуть бути і м'якої, і твердої групи: дружний (колектив) – дружній (погляд, допомога)

Тверда група

              однина                                                                                                                          множина

 

чоловічий рід

жіночий рід

середній рід

 

Н

Р

Д

Зн

О

М

добрий

доброго

доброму

як Н або Р

добрим

…доброму(добрім)

добра

доброї

добрій

добру

доброю

…добрій

добре

доброго

доброму

добре

добрим

...доброму(добрім)

добрі

добрих

добрим

як Н абоР

добрими

…добрих

М'яка група

                                                                                       

               однина                                                                                                                          множина

 

чоловічий рід

жіночий рід

середній рід

 

Н

Р

Д

Зн

О

М

дружній

дружнього

дружньому

як Н аба Р

дружнім

…дружньому(дружнім)

дружня

дружньої

дружній

дружню

дружньою

…дружній 

дружнє

дружнього

дружньому

дружнє

дружнім

…дружньому(дружнім)

дружні

дружніх

дружнім

як Н аба Р

дружніми

…дружніх

Окремий тип відмінювання мають прикметники із складовою частиною -лиций: блідолиций, повнолиций,круглолиций

                                                                                               однина                                                                                                                          множина

 

чоловічий рід

жіночий рід

середній рід

 

Н

Р

Д

Зн

О

М

білолиций

білолицього

білолицьому

як Н або Р

білолицім

…білолицьому

(білолицім)

білолиця

білолицьої

білолицій

білолицю

білолицьою

…білолицій

білолице

білолицього

білолицьому

білолице

білолицім

…білолицьому

(білолицім)

білолиці

білолицих

білолицим

як Н або Р

білолицими

…білолицих

Прикметники

Повна

більшість прикметників: повний, ясний

 • Стягнені

звичайні прикметники, якими користуємося щодня:

синя, гарна (закінчення: -а, -я, -у, -ю, -е, -є, -і)

 • Нестягнені

називний, знахідний відмінки, клична форма однини,

множини жіночого та середнього родів:

синяя, гарнії (закінчення: -ая, -яя, -ую, -юю, -еє, -єє, -її)

Коротка

(незмінна форма) - прикметники чоловічого роду з нульовим закінченням: повен, ясен