Друкувати цей розділДрукувати цей розділ

ПРИКМЕТНИК

Тема 12. Якісні прикметники. Ступені порівняння якісних прикметників: вищий і найвищий, способи їх творення (проста і складена форми).Тверда і м’ яка група.

 

Ступені порівняння прикметників

Вищий

  • Проста форма (основа прикметника + суфікси –ш-, -іш-)
  • Складена форма (слова більш,

       менш + прикметник)

 

добрий — добріший

більш добрий — менш добрий

Найвищий

  • Проста форма (префікс най- +прикметник простої форми вищого ступеня)
  • Складена форма (слова найбільш, найменш + прикметник або за допомоги слів від усіх, за всіх, над усе + прикметник простої форми вищого ступеня)

добрий —найдобріший

найбільш добрий — добріший за всіх

 

 

  1. Під час творення ступенів порівняння випадають суфікси -к-, -ок-, -ек-: тонкий — тонший, далекий— дальший.
  2. За творення ступенів порівняння зазнають змін суфікси -с- + -ш- = -щ-: високий — вищий, а також суфікси -з-, -ж-, -г- + -ш- = -жч-: вузький — вужчий, дорогий — дорожчий, дужий — дужчий.
  3. Значення найвищого ступеня можна посилити префіксами як-, що-: якнайдобріший, щонайдобріший.

 

Від деяких прикметників не творяться ступені порівняння:

1

2

3

4

5

6

Прикметники

з префіксами

пре-, за-, над, нра-, архі-, ультра-

Прикметники

з суфіксами,

-уват-

(-юват-),-ав- (-яв-), -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -езн, -енн-

Прикметники,

утворені складанням і повторенням основ

Назви кольорів, що перейшли з розряду відносних прикметників

Назви, що означають абсолютний поріг ознаки (не підлягає кількісному виміру)

Назви мастей тварин

пречудовий, ультрафіолетовий

чорнявий, малесенький

жовтогарячий, білий-білий

буряковий, фіалковий

німий, босий

буланий, гнідий

Творення присвійних прикметників

від назв людей І відміни

+ суфікс -ин-, причому [г], [к], [х]  - > [ж], [ч], [ш]

+ суфікс -їн-, якщо основа слова закінчується на й

сестра — сестрин, Солоха — Солошин

Євдокія — Євдокіїн

від назв людей II відміни

+ суфікси -ів-, -їв -ов- або -ев- (-єв-)

Андрій — Андріїв, Андрієвого, лікар — лікарів, лікаревого

від назв тварин

+ суфікси -ин-, -їн- або -ач- (-яч-)

змія —  зміїний,качка — качачий  

Таня -Танин

Тетяна — Тетянин

Тетянка –Тетянчи

Тетяночка — Тетяноччин

 

дочка — доччин

донька — доньчин

донечка — донеччин

доня — донин

 

Іноді присвійні прикметники утворюються шляхом зміни кінцевого приголосного твірної основи: вовчий, овечий, лелечий, ведмежий.

Але: шпак —шпаків, зозуля — зозулин, орел — орлиний.

Відмінювання прикметників

Тверда група

з основою на твердий приголосний

добрий, мамин

 

Мяка група

з основою на м'який -н-;

з основою на –й;

прикметники на -шній, -жній, утворені від прислівників.

осінній, літній

довговіїй, безкраїй

учорашній, дорожній

 

 

Паронімічні прикметники можуть бути і м'якої, і твердої групи: дружний (колектив) – дружній (погляд, допомога)

Тверда група

              однина                                                                                                                          множина

 

чоловічий рід

жіночий рід

середній рід

 

Н

Р

Д

Зн

О

М

добрий

доброго

доброму

як Н або Р

добрим

…доброму(добрім)

добра

доброї

добрій

добру

доброю

…добрій

добре

доброго

доброму

добре

добрим

...доброму(добрім)

добрі

добрих

добрим

як Н абоР

добрими

…добрих

М'яка група

                                                                                       

               однина                                                                                                                          множина

 

чоловічий рід

жіночий рід

середній рід

 

Н

Р

Д

Зн

О

М

дружній

дружнього

дружньому

як Н аба Р

дружнім

…дружньому(дружнім)

дружня

дружньої

дружній

дружню

дружньою

…дружній 

дружнє

дружнього

дружньому

дружнє

дружнім

…дружньому(дружнім)

дружні

дружніх

дружнім

як Н аба Р

дружніми

…дружніх

Окремий тип відмінювання мають прикметники із складовою частиною -лиций: блідолиций, повнолиций,круглолиций

                                                                                               однина                                                                                                                          множина

 

чоловічий рід

жіночий рід

середній рід

 

Н

Р

Д

Зн

О

М

білолиций

білолицього

білолицьому

як Н або Р

білолицім

…білолицьому

(білолицім)

білолиця

білолицьої

білолицій

білолицю

білолицьою

…білолицій

білолице

білолицього

білолицьому

білолице

білолицім

…білолицьому

(білолицім)

білолиці

білолицих

білолицим

як Н або Р

білолицими

…білолицих

Прикметники

Повна

більшість прикметників: повний, ясний

  • Стягнені

звичайні прикметники, якими користуємося щодня:

синя, гарна (закінчення: -а, -я, -у, -ю, -е, -є, -і)

  • Нестягнені

називний, знахідний відмінки, клична форма однини,

множини жіночого та середнього родів:

синяя, гарнії (закінчення: -ая, -яя, -ую, -юю, -еє, -єє, -її)

Коротка

(незмінна форма) - прикметники чоловічого роду з нульовим закінченням: повен, ясен