Друкувати книгуДрукувати книгу

ЧИСЛІВНИК

Тема 13.Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди числівників за значенням. Числівники прості й складені. 
Тема 14. Типи відмінювання кількісних числівників. Правопис числівників.

Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з української мови
Книга: ЧИСЛІВНИК
Надруковано: Гість
Дата: Wednesday 29 January 2020 4:07 PM

Тема 13. Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди числівників за значенням. Числівники прості й складені.

Числівником називається частина мови, яка означає кількість предметів або їх порядок під час підрахунку й відповідає на питання скільки? котрий?

За значенням і граматичними ознаками числівники поділяють на:

Кількісні

 

(означають кількість предметів і відповідають на питання скільки?)

 

  • власне кількісні: два, п'ять, тридцять сім
  • збірні: троє, десятеро
  • дробові: чотири восьмі
  • неозначено-кількісні: кільканадцять, багато

 

Порядкові

(означають порядок предметів під час підрахунку і відповідають на питання котрий? котра? котре?): перший, десятий

 

 

  1. Кількісні числівники змінюються за відмінками, але не мають граматичних ознак роду і числа, окрім числівника один, (одна; одне, одні).
  2. Порядкові числівники, подібно до прикметників, змінюються за родами, числами і відмінками.

Числівники можуть бути різними членами речення.

 

За будовою числівники

Прості

(мають один корінь)

Складні

(мають два корені)

Складені

(два і більше простих чи складних числівників)

три, третій, мало

девятадцять, кількасот

тридцять другий, двісті сорок шість

 

 

Тема 14. Типи відмінювання кількісних числівників. Правопис числівників. Відмінювання числівників.

Відмінювання числівників

1. Числівники два, три, чотири вимагають від іменників форми називного відмінка множини: три подарунки, два хлопці. 

В українській мові родовий відмінок вживають, якщо:

а) іменники у формі однини і множини відрізняються основами: дві дівчини, чотири чуда;

б) іменники мають суфікс -анин-, -янин-, -ин-: два громадянина, два селянина, два болгарина;

в) іменник означає парний предмет: два плеча, три вуха, чотири ока.

Числівники два, три, чотири не поєднують з іменниками:

а) що мають тільки форму множини. У таких випадках додають допоміжні слова штуки, комплекти, екземпляри, пари, одиниці: три пари ножиць, чотири штуки дверей; два комплекти меблів.

б) четвертої відміни, в яких є відмінність в основах однини і множини: сто сімдесят дві голови телят;

в) що не підлягають лічбі (вода, молодість, щастя).

У розмовній мові в таких випадках вживають збірні числівники: двоє саней, троє телят. У непрямих відмінках проблем не виникає: двома саньми, трьом телятам.

2. Числівники від п’яти і далі вживають з іменниками у формі родового відмінка множини: п’ять сторінок, дев’ять задач, тисяча двісті кілометрів, п’ять грамів, вісім днів.

3. Якщо кількісний числівник складається з кількох слів, то іменник при ньому вживають у тій формі, якої вимагає останнє слово: 22 тонни, 48 тонн, 50 грамів.

4. У поєднанні з дробовими числівниками іменник незмінно стоїть у родовому відмінку однини: одна третя доби, одна восьма кілограма, півтора метра, півтори години, півтора року. З числівником півтораста – у родовому відмінку множини: півтораста кілометрів. 

Числівник пів (напів, полу) у сполученні з іменниковою основою утворює складні іменники і прикметники: південь, південний, напівдикий, пів’яблука, півострів.

Якщо до складу дробових числівників входять слова половина, чверть, то форму іменника визначає числівник, що означає цілі числа: два з половиною кілометри, бо два кілометри; п’ять з чвертю годин, бо п’ять годин.

5. У поєднанні з неозначено-кількісними числівниками іменники вживають у родовому відмінку множини: кілька діб, декілька ночей.

6. У поєднанні зі збірними числівниками іменники вживають у родовому відмінку множини: п’ятеро хлопців, шестеро дівчат.

Збірні числівники не можуть бути елементами складених числівників: сорок дві дівчини, а не сорок двоє дівчат. Їх не можна поєднувати з іменниками на позначення високих та офіційних осіб: п’ять президентів, а не п’ятеро президентів; три професори, а не троє професорів.

7. У датах назви місяців незмінно стоять у родовому відмінку: десяте жовтня, до десятого жовтня, перед десятим жовтня...

8. Іменники у поєднанні з числівниками тисяча, мільйон, мільярд під час відмінювання незмінно стоять у родовому відмінку: тисяча хлопців, тисячі хлопців, тисячею хлопців...

Числівники у складі інших слів

Складні іменники та прикметники, утворені від числівників, пишуть разом: сорокаріччя, чотирикутник, шестикутний, п’ятдесятирічний, десятиповерховий, півторагодинний, стодвадцятип’ятирічний, двохсотріччя.

1. На початку складних слів числівники 1, 2, 3, 4 мають форми одно-, дво-, три-, чотири- або одно-, двох-, трьох-, чотирьох-.

Форми числівників дво-, три-, чотири- вживають, коли наступна частина починається з приголосного: двогодинний, двоповерховий, триденний, трипроцентний, триразовий, чотиримісячний, двоярусний, дворазовий, двосторонній, дворічний, чотиризначний, тримісний.

Числівникові форми двох-, трьох-, чотирьох- вживають, якщо наступна частина починається з голосного: двохактний, чотирьохосьовий, трьохосновний, двохатомний, двохелементний.

2. Всі інші числівники (крім сто) мають форму родового відмінка: п’ятикілометровий, десятиденний, тридцятип’ятикілометровий, сорокакілограмовий, сімдесятирічний, п’ятисотрічний, стоголосий, чотирьохсотлітній.

Словосполучення з числівниками

1) Числівник один не має значення самий, сама, саме, самі, як в російській мові. Тому речення Одні старі залишились на селі після редагування виглядає як Самі літні люди залишились у селі.

2) Порядковий числівник другий не слід вживати замість інший. Речення Хай це зробить хтось другий, а не я треба відредагувати так: Хай це зробить хтось інший, а не я.

3) Словосполучення пара слів, пара хвилин є ненормативними. Замість слова пара треба вживати неозначено-кількісний числівник кілька слів, декілька хвилин.

Числовий іменник пара може стосуватися:

а) множинних іменників, що позначають предмети, які складаються з двох однакових частин: пара ножиць, штанів, щипців, черевиків, шкарпеток;

б) іменники, що позначають об’єкти, чимось пов’язані: пара закоханих, пара коней, молода пара, пара фігуристів.

Під впливом російської мови ми вживаємо чимало калькованих словосполучень з числівниками: трамваї їздять один за другим замість трамваї їздять один за одним;

довжиною в два метри замість завдовжки два метри;

сказати в двох словах замість двома словами;

в двох кілометрах від села замість за два кілометри від села;

в сім годин замість о сьомій годині;

біля двох кілометрів (рос. около) замість майже два кілометри, близько двох кілометрів;

біля (рос. около) сімдесяти осіб замість близько сімдесяти осіб;

два роки назад замість два роки тому;

дві з лишнім години замість понад дві години.

4.      Збірні числівники в діловому мовленні

Збірні числівники виражають сукупну кількість осіб та вживаються тільки в називному та знахідному відмінках: двоє, троє, обоє, шістнадцятеро. Ця група числівників є прерогативою розмовного, художнього та рідше публіцистичного стилю для називання сукупної кількості живих істот. Числівник обоє можна вживати тільки тоді, коли йдеться про чоловіка й жінку: «А ідіть лишень сюди; та йдіть обоє» (Т. Шевченко); «Обоє рябоє» (приповідка). Для офіційно-ділового стилю мовлення вживання збірних числівників є винятковим та недопустимим явищем. Варто говорити: два міністри, а не двоє міністрів; шість послів, а не шестеро послів.

Кількісні й порядкові числівники часу 

Запам’ятайте! В українській мові годину завжди вказуємо порядковим числівником (сьома, восьма…), а хвилини і секунди - уже кількісним (двадцять п’ять, десять…).
Щоб дізнатися про час, ЗАВЖДИ питайте так:
Котра зараз година?
О котрій годині?

А тепер, як правильно відповідати на питання про час.
10.00
• Рівно десята година.
• Десята година рівно.
10.10
• Десята (година) десять (хвилин).
• Десять хвилин по десятій.
• Десять хвилин на одинадцяту.
10.30
• Десята (година) тридцять (хвилин).
• Пів на одинадцяту.
10.40
• Десята (година) сорок (хвилин).
За двадцять (хвилин) одинадцята.
• Двадцять (хвилин) до одинадцятої.
Казати НЕ МОЖНА:
• пів першої;
• вісім двадцять п’ять;
• без десяти восьма;
• п’ять хвилин восьмої;
• в десятій годині.


Кількісні й порядкові числівники часу (Котра година?)

точний час

неточний час

до половини

половина

після половини

Я прийду о п'ятій годині

Я прийду на п’яту годину

чверть на третю, чверть по другій

пів на п'яту (пів до п 'ятої)

за чверть сьома, чверть до сьомої

 

Правопис числівників

Числівник одинадцять пишеться з однією . У числівниках від одинадцяти до дев’ятнадцяти м’який знак пишеться тільки в кінці слова: дванадцять, сімнадцять.

При творенні складних слів вживаються числівникові основи двох-, трьох-, чотирьох, якщо друга частина слова починається з голосного, і числівникові основи дво-, три-, чотири-, якщо друге слово починається з приголосного: трьохетапний — триповерховий, двохатомний — двобічний.

Складні кількісні і порядкові числівники пишуться разом у будь-якому відмінку:шістсот, шестисот, шестистам, шестисотий.

Складені числівники пишуться окремо: дві тисячі п’ятсот тридцять два, дві тисячі п’ятий.