Друкувати книгуДрукувати книгу

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

Тема 34. Складне речення. Засоби зв’язку простих речень у складному.Типи складних речень за способом зв’язку їх частин: сполучникові та безсполучникові. 


Тема 35. Складносурядне речення. Єднальні, протиставні та розділові сполучники в складносурядному реченні.

Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з української мови
Книга: СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ
Надруковано: Гість
Дата: Wednesday 29 January 2020 4:52 PM

Тема 34. Складне речення. Засоби зв’язку простих речень у складному. Типи складних речень за способом зв’язку їх частин: сполучникові та безсполучникові.

Складним називається речення, яке має дві й більше граматичні основи. Частини складного речення об'єднані в одне ціле за змістом і граматично; можуть поєднуватися інтонаційно або за допомоги сполучників чи сполучних слів.

Складні речення, що становлять поєднання трьох і більше частин із різнотипним синтаксичним зв'язком, мають назву складних синтаксичних конструкцій (ССК).

Якщо прості речення в складному рівноправні, незалежні одне від одною, то вони з'єднуються сурядним зв'язком. У цих реченнях від одного простого речення до другого не можна поставити питання, жодне з цих простих речень не є складником іншого. Такі складні речення називаються сурядними: Пишнобарвними квітками рясно всіяні путі, і над вільними ланами грають сурми золоті (В. Сосюра).

Якщо одне просте речення в складному підпорядковується другому, пояснює чи доповнює його, то такі речення, з'єднуються підрядним зв'язком: Слава народу (якому?), що йде у віках велетня сміливим кроком (М. Рильський). У складних реченнях з підрядним зв'язком від одного простого речення до другого можна поставити запитання.

Складне речення

Сполучникове

Безсполучникове

З різними видами зв'язку

складносурядне

складнопідрядне

Настане час - і піде все в архів (Л. Костенко).

Нехай ще раз послухаю, як те море грає (Т. Шевченко).

Защебетав соловейко - пішла луна гаєм (Т. Шевченко).

Там повен двір любистки, цвітуть такі жоржини, і вишні чорноокі стоять до холодів (Л. Костенко).

 

Тема 35. Складносурядне речення. Єднальні, протиставні та розділові сполучники в складносурядному реченні.

Складносурядним називають складне речення, частини якого рівноправні за смислом і пов'язані сурядним зв'язком за допомогою сурядних сполучників: І сходило сонце, і місяць вставав, і гуси кричали на фоні заграв (Л. Костенко).

Сурядні сполучники

Приклади

єднальні: і, й, та (-і), ні,..ні, ані...ані, не тільки...а й, і...і

Задощило, і фільмування довелось припинити (О. Гончар).

протиставні: а, але, зате, проте, однак, та (-але)

Слово - срібло, а мовчання - золото (Нар. тв.).

розділові: або, чи, то...то, або...або, чи...чи, не то...не то

Чи то шумлять так хвилі, чи німфа плаче вслід (О. Пахльовська).

 

Розділові знаки в складносурядних реченнях

Розділові знаки ставлять на межі між частинами складносурядних речень перед сполучником сурядності: Ні повітря не ворухнеться, ні пташка не защебече (М. Коцюбинський).

Розділовий знак

Правило

Приклади

кома

частини речення виражають одночасність, послідовність подій або причиново-наслідкові зв'язки

Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів (Т. Шевченко). Пройшов дощ, і дерева заясніли під сонцем (У. Самчук).

тире

частини речення виражають швидку зміну подій чи причиново-наслідкові зв'язки (у другому реченні висновок або наслідок дії першого)

Дмухнув вітер понад ставом — і сліду не стало (Т. Шевченко). Дощ пройшов — і Київ зеленіє (М. Рильський).

крапка з комою

частини речення значні за обсягом або в середині них є свої розділові знаки

Річка широка та глибока, а вода синя та чиста; і котиться вона, виблискуючи та шумуючи (Марко Вовчок).

 

Зауважте! Не ставиться розділовий знак перед сполучниками і, й, та (=і), або, чи, якщо частини складносурядного речення мають спільний другорядний член, вставне слово або частки лише, тільки, ще, навіть: Десь спереду гукнув паровоз і почулася пісня (О. Гончар).

Не ставиться також розділовий знак, якщо названі вище сполучники поєднують два питальних речення, окличних чи спонукальних: Таке розкішне над нами небо і такі ми до безмежності молоді! (В. Шевчук); Коли в тебе відпустка і де ти будеш відпочивати? (З розмови).

Зауважте! У складносурядних реченнях перед сполучником і, й, та (=і) ставиться кома або тире, якщо частини виражають причиново - наслідкові зв'язки, — вибір знака обумовлюється в таких випадках бажанням автора.