Друкувати цей розділДрукувати цей розділ

СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

Тема 36. Складнопідрядне речення, його будова. Головне і підрядне речення. Підрядні сполучники й сполучні слова як засоби зв’язку у складнопідрядному реченні.

Складнопідрядним називається складне речення, у якому прості речення, з'єднані підрядні сполучником чи сполучним словом, нерівноправні граматично й за змістом. Наприклад: В душі я славлю світлий парус, бо в мене в серці сум (П. Тичина).

У складнопідрядному реченні є головна частина (схематично її позначають квадратними дужками) і підрядна (схематично її позначають круглими дужками), що приєднується до головної сполучниками підрядності (бо, якщо, що, тому що, як тільки тощо) чи сполучними словами (хто, що, який, чий, котрий, як, коли, де).

Сполучники підрядності

Сполучні слова

сполучник — службова частина мови, тому членом речення не буває

займенник або прислівник — самостійні частини мови, а отже, є членами речення

Мені завжди здавалось, що и Греції

навіть статні теплі (Л. Костенко).

Музика — журкіт води, що струме -

нить у фонтанах (О. Гончар).

У реченні "Музика — журкіт води, що струменить у фонтанах." підрядна частина приєднується до головної сполучним словом що, яке є займенником (ужите замість іменника «вода») і виконує роль підмета. На місці слова що можна поставити іменник вода з попереднього речення: вода труменить у фонтанах.

Зауважте! Також запам’ятайте такий спосіб перевірки статусу слова: коли що можна замінити словом який чи котрий, то воно є займенником, адже сполучники не можуть змінюватися за відмінками і числами чи мати рід (який, котрий -чол. рід, однина, називн. відм.).

Запам'ятайте: підрядна частина здебільшого починається із сполучника чи сполучного слова!