Друкувати книгуДрукувати книгу

СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ СПОЛУЧНИКОВОГО Й БЕЗСПОЛУЧНИКОВОГО ЗВ'ЯЗКУ. БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

 Тема 39. Бесполучникове складне речення.Типи безсполучникових складних речень за характером смислових відношень між складовими частинами – реченнями.

Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з української мови
Книга: СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ СПОЛУЧНИКОВОГО Й БЕЗСПОЛУЧНИКОВОГО ЗВ'ЯЗКУ. БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ
Надруковано: Гість
Дата: Wednesday 29 January 2020 4:37 PM

Тема 39. Безсполучникове складне речення. Типи безсполучникових складних речень за характером смислових відношень між складовими частинами – реченнями.

Складним безсполучниковим називають речення, у якому окремі прості речення з'єднуються в одне ціле не сполучниками чи сполучними словами, а лише інтонацією.

Безсполучникові речення не однакові за смисловими зв'язками між частинами-реченнями.

У складних безсполучникових реченнях можуть об'єднуватись однорідні частини, які не підпорядковані за змістом одна одній, і неоднорідні, у яких одна частина пояснює другу.

Хай живуть літаки, хай симфонія музики лине, хай у далеч космічну ракети несуть ніжну пісню і мрію людини (Л. Дмитерко).

Зривалися коні з припону — під ними горіла земля (М. Сингаївський).

Безсполучникові складні речення з однорідними частинами співвідносні зі сполучниковими складносурядними реченнями, тому між їх частинами існують ті самі семантико-синтаксичні відношення, що й між частинами складносурядних речень.

Безсполучникові складні речення з неоднорідними частинами співвідносяться зі сполучниковими складнопідрядними реченнями.

Розділовий знак

Правило

Приклад

кома

частини виражають одночасність або послідовність подій чи явищ

Малі озера блискають незлісно, колише хмара втомлені громи(Л. Костенко).

двокрапка

а) друга частина розкриває зміст першої, доповнює її, конкретизує:

[ ]: [конкретизація].

Наснився мені чудернацький базар: під небом, у чистому полі, для різних людей, для щедрих і скнар, продавалися різні Долі (Л. Костенко).

б) друга частина вказує на причину того, про що йдеться в першій:

[ ]: [причина].

У душі хлопець непокоївся: весна видалася засушливою (Г. Тютюнник).

тире

а) друга частина порівнюється з першою чи протиставляється їй:

[ ] — [порівняння / протиставлення].

Рада б зірка зійти — чорна хмара заступає (І. Франко). Ще сонячні промені сплять — досвітні огні вже горять (Леся Українка).

б) друга частина виражає наслідок, різку зміну подій чи є висновком: [ ]— [наслідок /висновок].

Повіяв вітер по долині — пішла дібровою луна (Т. Шевченко).

в) перша частина виражає час чи умову: [час/умова] — [   ]

Назвався грибом — лізь у кошик (Нар. тв.).

Ідуть роки — виростають діти (І. Коваль).

крапка з комою

частини не тісно пов'язані за змістом і мають усередині свої розділові знаки

Усміх пославши в останнім промінні, згинуло радісне літо; дощик уїдливий, дощик осінній сіється, наче крізь сито (Г. Чупринка).

Зауважте! Складне речення може поєднувати різні види зв'язку: безсполучниковий і сполучниковий; сурядний і підрядний; можливі й інші комбінації. Такі конструкції називають реченнями з різними видами зв'язку: Мужі учені, бородаті архіви кинулись трусить: чиїм ім'ям цей град назвати, щоб вознести на цілий світ (Л. Костенко).