Друкувати книгуДрукувати книгу

ОХОРОНА ВИДОВОГО РІЗНОМАНІТТЯ

Охорона видового різноманіття

Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з біології
Книга: ОХОРОНА ВИДОВОГО РІЗНОМАНІТТЯ
Надруковано: Гість
Дата: Thursday 18 August 2022 7:46 PM

1. Охорона видового різноманіття

Охорона природи

Важливість охорони біологічного різноманіття підкреслює і ратифікована урядами різних країн "Конвенція про охорону біологічного різноманіття" (1997 р)

Для реалізації цих документів розроблено Національну програму збереження біологічного різноманіття України на 1998-2015 рр.

З прийняттям цих документів розпочато новий етап в охороні довкілля і його мешканців. Згідно з ним біологічне різноманіття України слід охороняти, як національне багатство; його збереження і раціональне використання є важливою умовою стабільного розвитку країн.

Червона книга  –  це список рідкісних і зникаючих видів організмів, що потребують охорони. Одночасно проводиться робота із складанням так званих Чорних списків видів, які зникли з нашої планети, починаючи з 1600 року.

Зелена книга України  –  книга, до якої заносять рідкісні й типові для певної місцевості рослинні угрупування, які потребують особливого режиму їхнього використання.

 

Основні типи природних територій це:

1.    заповідники (природні та біосферні),

2.    національні природні парки,

3.    заказники.

Заповідник - це конкретна ділянка землі або води, що знаходиться під охороною країни. Крім цього, це може бути невеликий науково-дослідний центр, за яким закріплюються певні простори на території. Порушувати природний спокій в заповідних зонах категорично заборонено і переслідується усією суворістю закону. Тих, хто все-таки зважиться на порушення - чекає штраф в пристойних розмірах.

Заказник - природний комплекс, в якому під захистом перебувають лише окремо взяті території: наприклад, рослини, тварини або інші особливо цінні та історично важливі об'єкти. На території заказника дозволені різні дії, що не тягнуть за собою заподіяння шкоди охоронюваним об'єктам.

Національні парки - території парків, на яких дозволено з'являтися, проводити час і відпочивати туристам, тут так ретельно не відслідковуються дії людей. Але, не дивлячись на це, тут постійно підтримується чистота, спокій, турбота про що знаходяться в парку тварин і рослини.

Всі різновиди заповідників переслідують одну мету - збереження даних природою ресурсів, унікальних тварин і рослин.

Перевага таких охоронюваних територій дуже велике. Всі рослини живуть у сприятливих для них умовах, про тварин постійно дбають, а природу не знищують відпочиваючі люди, які звикли залишати після себе купи не перегниває сміття.

У зв'язку з браком інформації туристи запросто зривають рослини, занесені до Червоної Книги, браконьєри вбивають рідкісних тварин з-за великих грошей. Так зникли з лиця Землі і вже ніколи не відновляться бик тур, мандрівний голуб, дикий кінь тарпан. Кожен погодиться, що це дуже сумно. Можливо, багато в чому це результат поганої охорони єгерів, доглядачів заповідників і заказників, а може через недостатнє покарання з боку держави за скоєне варварство.

У кожному разі, заповідники надають величезну допомогу для маленьких і великих, хворих і здорових, красивих і не дуже звірів і рослин, які самі себе захистити не зможуть. А також дозволяють боротися з браконьєрством і зберегти рідкісні види представників рослинного і тваринного світу.

 

Екологічна мережа

Екологі́чна мере́жа (Екомережа)  –   єдина територіальна система, якав ключає ділянки природних ландшафтів, що підлягають особливій охороні, і території та об'єкти природно-заповідного фонду, курортні і лікувально-оздоровчі, рекреаційні, водозахисні, полезахисні території та об'єкти інших типів, що визначаються законодавством України, і є частиною структурних територіальних елементів екологічної мережі  –  природних регіонів, екологічних коридорів, буферних зон.

Екомережа утворюється з метою поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, підвищення природно-ресурсного потенціалу території України, збереження ландшафтного та біорізноманіття, місць оселення та зростання цінних видів тваринного і рослинного світу, генетичного фонду, шляхів міграції тварин через поєднання територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, які мають особливу цінність для охорони навколишнього природного середовища і відповідно до законів та міжнародних зобов'язань України підлягають особливій охороні.

Структурні елементи екомережі

а) території та об'єкти природно-заповідного фонду;

б) землі водного фонду, водно-болотні угіддя, водоохоронні зони;

в) землі лісового фонду;

г) полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, які не віднесені до земель лісового фонду;

ґ) землі оздоровчого призначення з їх природними ресурсами;

д) землі рекреаційного призначення, які використовуються для організації масового відпочинку населення і туризму та проведення спортивних заходів;

є) інші природні території та об'єкти (ділянки степової рослинності, пасовища, сіножаті, кам'яні розсипи, піски, солончаки, земельні ділянки, в межах яких є природні об'єкти, що мають особливу природну цінність);

є) земельні ділянки, на яких зростають природні рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України;

ж) території, які є місцями перебування чи зростання видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України;

з) частково землі сільськогосподарського призначення екстенсивного використання  –  пасовища, луки, сіножаті тощо;

й) радіоактивно забруднені землі, що не використовуються та підлягають окремій охороні як природні регіони з окремим статусом.

 

Міжнародне співробітництво. Українська держава з перших днів незалежності бере активну участь у міжнародних природоохоронних заходах та реалізації екологічних програм і проектів. Так, відповідно до Закону "Про природно-заповідний фонд України" від 26 листопада 1993 року видано Указ Президента України "Про біосферні заповідники", яким затверджено перелік біосферних заповідників в Україні, що внесені Бюро міжнародної координаційної ради з програми ЮНЕСКО "Людина та біосфера" до міжнародної мережі біосферних заповідників. Станом на листопад 1993 року таких заповідників було три: Асканія-Нова (Херсонська обл.), Чорноморський (Херсонська, Миколаївська обл.), Карпатський (Закарпатська обл.). Міністерству закордонних справ України і Академії наук України доручено підготувати матеріали, необхідні для підписання угоди з Республікою Польща та Словацькою Республікою про створення міжнародного біосферного заповідника "Східні Карпати".

Міжнародне співробітництво у галузі охорони навколишнього природного середовища займає одне з важливих місць у зовнішньополітичному курсі України.

Україна як член ООН є суверенною стороною багатьох міжнародних природоохоронних угод і разом з іншими країнами світу продовжує активно працювати над завданнями щодо врятування нашої планети від екологічного лиха.

Українські вчені підтримують ділові стосунки зі своїми колегами з Угорщини, Чехії, Словаччини, Польщі, Болгарії та інших країн. Спільними силами ведуться дослідження екосистем Карпат, Полісся, Чорного моря, розробляються заходи щодо збереження рекреаційних ресурсів, рідкісної флори і фауни.

 

Значення рослин у природі та житті людини. Як нам відомо, всі люди і тварини дихають киснем і виділяють вуглекислий газ. Кількість вуглекислого газу в повітрі також збільшується від спалювання палива. А рослини у свою чергу поглинають вуглекислий газ з повітря на світлі і виділяють кисень.

Крім цього рослини збагачують повітря киснем, зменшуючи кількість вуглекислого газу. З огляду на те, що кисень є необхідним компонентом для життя людей і тварин, життя на Землі без зелених рослин була б неможлива.

Щоб збагатити міста і села киснем - проспекти, бульвари, вулиці і т.д. озеленюють. Люди висаджують дерева, чагарники, облаштовують парки, бульвари, квітники, газони. Загалом, в будь-якому місті на планеті намагаються якнайбільше насадити рослин, які так необхідні для збереження здоров'я населення. Враховуючи те, що рослини поглинають вуглекислий газ, вони також виділяють в повітря кисень і деякі газоподібні речовини, які затримують пил і знищуют шкідливі для здоров'я мікроби.

До того ж, рослини є найпершим джерелом органічних речовин, як для людини, так і для тварин. Люди використовують рослини у їжу. Велика кількість рослин використовується як лікарські.

Перелік рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення,

видів рослин на території Тернопільської області.

 

№ п/п

Назви рослин

1.      

Авринія скельна (Aurinia saxatalis (L.) Desv.).

2.      

Аденофора лілієлиста (Adenophora liliiflora L.).

3.      

Аконіт кущистий (Aconitum eulophum Reichenb).

4.      

Аконіт молдавський (Aconitum moldavicum Hacg.).

5.      

Аконіт строкатий (Ackonitum variegatum L.).

6.      

Анемона нарцисоцвіта (Anemone narcissiflora L.).

7.      

Арум Бессерів (Arum besseranum Schott).

8.      

Аспленій волосовидний (Asplenium trichomane L.).

9.      

Аспленій муровий (Asplenium ruta-muraria L.).

10.            

Берека (Sorbus torminalis (L.) Crantz.).

11.            

Білозір болотний (Parnassia palustris L.).

12.            

Бобівник трилистий  (Menyanthes trifoliate L.).

13.            

Брусниця  (Rhodococcum vitis-idaea (L.) ( Avror).

14.            

Бурачок гірський (Alyssum montanum L.).

15.            

В’язіль увінчаний (Coronilla coronata L.).

16.            

Вишня кущова (Cerasus fruticosaPall.).

17.            

Вівсюнець пустельний  (Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski).

18.            

Вільха сіра (Alnus incana L.) Moench.).

19.            

Вовчі ягоди звичайні (Daphne mesereum L.).

20.            

Волошка Маршалла (Centaurea marschalliana Spreng.).

21.            

Волошка східна (Centaurea orientalis L.).

22.            

Волошка тернопільська (Centaurea ternopoliensis Dobrocz.).

23.            

Воронець колосистий (Actea spicata L.).

24.            

Гадючник звичайний (Filipendula  vulgaris Moench.).

25.            

Гвоздика Андржійовського (Dianthus andrzejowskianns (Zapal.)).

26.            

Гвоздика несправжньопізня (Dianthus pseudoserotinus Blocki.).

27.            

Гвоздика польська (Dianthus polonicus Zapal.).

28.            

Геліосперма таємна (Heliosperma acranum Zapal.).

29.            

Гіацинтик блідий (Hyacintella leucophaea (C.Koch) Schur).

30.            

Глечики жовті (Nuphar lutea (L.) Smith).

31.            

Горицвіт весняний (Adonis vernalis L.).

32.            

Гострокільник волосистий (Oxytropis pilosa (L.) DC).

33.            

Грушанка круглолиста (Pirola rotundifolia L.).

34.            

Грушанка мала (Pyrola minor L.).

35.            

Гусимець пужниковий (Arabis turrita L.).

36.            

Ефедра двоколоса (Ephedra distachya L.).

37.            

Залізниця гірська (Sideritis montana L.).

38.            

Заяча конюшина Шиверека (Anthyllis schiwereckii (DC.) Blocki).

39.            

Зимолюбка зонтична (Chimaphila umbellata (L.) W.Barton).

40.            

Зубниця бульбиста (Dentaria bulbiferia L.).

41.            

Кадило сарматське (Melitis sarmatica Klok.).

42.            

Кизильник чорноплідний (Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt.).

43.            

Клопогін європейський (Cimicifuga europaea Schipcz.).

44.            

Конвалія звичайна (Convallaria majalis L.).

45.            

Конюшина блідо-жовта (Trifolium ochroleucon Huds.).

46.            

Конюшина гірська (Trifolium montanum L.).

47.            

Конюшина паннонська (Trifolium pannonicum Jacg.).

48.            

Конюшина червонувата (Trifolium rubens L.).

49.            

Косарики черепитчасті (Gladiolus imbricatus L.).

50.            

Костяниця (Rubus saxatilis L.).

51.            

Котячі лапки дводомні (Antennaria dioica (L.) Gaertn.).

52.            

Крем‛янчик гарний (Telekia speciosa (Schreb.) Baumg.).

53.            

Кремена гібридна (Petasites hybridus (L.) Gaertn., Mey.et Schreb.)

54.            

Купальниця європейська (Trollius europaeus L.).

55.            

Купина кільчаста (Polygonatum verticillaturm (L.) All).

56.            

Латаття біле (Nymphaea alba L.).

57.            

Леопольдія тонкоцвіта (Leopoldia teruiflora (Tausch) Heldr.).

58.            

Листовик сколопендровий (Phyllitis scolopendrium (L.) Newm.).

59.            

Ломиніс цілолистий (Clematis integrifolia L.).

60.            

Люцерна маленька (Medicago minima (L.) Bartalini).

61.            

Маренка дністровська (Asperula tyraica Bess.).

62.            

Маренка Міхельсона (Asperula michelsoni V.Krecz.).

63.            

Маруна щиткова (Pyrethrum corymbosum (L.) Moench.).

64.            

Мигдаль степовий (Amygdalus nana L.).

65.            

Мінуарція дністровська (Minuartia thyraica Klok.).

66.            

Мінуарція побільшена (Minuartia aucta Klok.).

67.            

Мірикарія німецька (Myricaria germanica (L.) Desv.).

68.            

Молодило руське (Sempervivum ruthenicum Schnittsp. et C.B.Lehm.).

69.            

Молочай Клокова (Euphorbia klokovii Dubovik).

70.            

Настінниця лікарська (Parietaria officinalis L.).

71.            

Незабудка Людмили (Myosotis ludomilae Zaverucha).

72.            

Образки болотні (Calla palustris L.).

73.            

Одинарник європейський (Trientalis europea L.).

74.            

Одноквітка звичайна (Moneses uniflora (L.) A. Gray.).

75.            

Орлики звичайні (Aguilegia vulgaris L.).

76.            

Осока низька (Carex humilis Leys).

77.            

Перстач білий (Potentilla alba L.).

78.            

Півники злаколисті (Iris graminea I.).

79.            

Півники угорські (Iris hungarica Waldst. et Kit).

80.            

Підмаренник Бесcерів (Galium besseri Klok.).

81.            

Підмаренник суборовий (Calium subnemorale Klok. et Zaverucha).

82.            

Підмаренник членистий (Calium articulatum Lam.).

83.            

Плаун булавовидний (Lycopodium clavatum L.).

84.            

Плющ звичайний (Hedera helix I.).

85.            

Пухирник звичайний (Utricularia vulgaris L.).

86.            

Росичка круглолиста (Thalictrum podolicum Lecoyer.).

87.            

Рутвиця орликолиста (Thalictrum aguilegifolium L.).

88.            

Рутвиця подільська (Thalictrum podolicum Lecoyer.).

89.            

Самосил передгірний (Teucrium praemontanum Klok.).

90.            

Самосил подільський (Teucrium podolicum).

91.            

Сеслерія Гейфлера (Sesleria heuflerana Schur.).

92.            

Синяк плямистий (Echium maculatum L.).

93.            

Сізюрінхій гірський (Sisurinchium montanum Greene).

94.            

Скорзонера пурпурова (Scorsonera purpurea L.).

95.            

Сон широколистий (Pulsatilla latifolia Rupr.).

96.            

Стародуб широколистий (Laserpitium latifolium L.).

97.            

Таволга пиківська (Spiraea pikoviensis Bess.).

98.            

Таволжник дводомний (Aruncus dioiscus (Walter) Fernald).

99.            

Тирлич хрещатий (Gentiana cruciata L.).

100.       

Тирличничок осінній (Gentianella amarella (L.) Boern.).

101.       

Тринія багатостеблова (Trinia multicaulis Schischk.).

102.       

Ферульник лісовий (Ferulago sylvatica (Bess.)Reichenb.)

103.       

Фіалка різнолиста (Viola epipsila Ledeb.).

104.       

Фізаліс звичайний (Physalis alkekengi L.).

105.       

Хвощ членистий (Eguisetum telmateia Ehrh.).

106.       

Холодок кільчастий (Asparagus verticillatus L.).

107.       

Холодок лікарський (Asparagus officinalis L.).

108.       

Холодок несправжньошерстистий (Asparagus pseudoscaber Grecescu).

109.       

Цибуля гірська (Allium montanum F.W.Schmidt).

110.       

Цибуля жовтіюча (Allium flavenscens Bess.).

111.       

Цибуля подільська (Allium podolicum (Aschers. et Graebn). Blocki ex Racib.)

112.       

Цмин пісковий (Helichrysum arenarium (L.) Moench.).

113.       

Чебрець Маршаллів (Thymus marschallianus Willd.).

114.       

Чебрець моховий (Thymus muscosus Zaverucha).

115.       

Шавлія поникла (Salvia nutans L.).

116.       

Шолудивник Кауфмана (Pedicularis kaufmanii Pinzg.).

117.       

Юринея вапнякова (Jurinea calcarea Klok.).

118.       

Язичник карпатський (Ligularia carpatica (Schott, Nym. et Kotschy) Pojark.).