Друкувати цей розділДрукувати цей розділ

Nouns

1. Nouns

Noun (іменник)

 

Іменник – це частина мови, що називає істоту, предмет або явище.

Іменники в англійській мові поділяються на злічувані (countable) та незлічувані (uncountable). Злічувані іменники означають предмети, які можна полічити. Незлічувані іменники – це назви речовин і абстрактних понять, які не можна полічити.

Countable

Uncountable

Злічувані  іменники вживаються в однині (the singular) і множині (the plural).

 

e.g. a box, a tree, an animal.

- Процеси (processes)

e.g. reading (читання), listening (слухання)

- Якості (qualities)

 e.g. honesty (чесність), bravery (хоробрість)

- Види речовин (substances)

e.g. food (їжа), water (вода)

- Види діяльності (activities)

e.g. work (працювати)

- Стан (state)

e.g. richness (багатство)

- Почуття (feelings)

e.g. love (любов), happiness (щастя)


В англійській мові деякі іменники можуть бути як злічуваними, так і незлічуваними:

Hair - волосся, a hair - волосина, hairs - волоски.

 

e.g. There is a hair on your sleeve.
 
(У тебе на рукаві волосина.)

e.g. She has long hair.
(У неї довге волосся.)

Iron - залізо, an iron - праска

 

e.g. Our country needs much iron.

(Наша країна потребує велику кількість заліза.)

e.g. She works with a hot iron.

(Вона працює гарячою праскою.)

Glass - скло, a glass – склянка

 

e.g. I was so thirsty that I drank two glasses of juice.

(Я так хотіла пити, що випила дві склянки соку.)

e.g. The vase is made of glass.

(Ваза виготовлена з скла)

Wine - вино, wines - різні сорти вина

e.g. Wine is an alcoholic beverage made from grapes or other fruits.
(Вино це алкогольний напій, зроблений з винограду або інших фруктів.)

e.g. Many wines were presented at the exhibition.

(Безліч сортів вина було представлено на виставці.)

Paper - папір, a paper - газета

e.g. Give me, please, a piece of paper.

(Дай мені, будь ласка, клаптик паперу.)

e.g. In this paper there are many interesting things.

(У цій газеті багато цікавого.)

Light - світло, a light – вогник

e.g. Turn on the light please.

(Ввімкни, будь ласка, світло.)

e.g. Far away in the distance we saw twinkling lights.

(Вдалині ми бачили вогники, що мерехтіли.)

 

 

Singular and Plural (Однина та множина)

В англійській мові більшість іменників у множині мають закінчення s :

 

·        Якщо іменник у однині закінчується на з попередньою голосною.

 

e.g. boy – two boys

play – three plays

 

·        Якщо іменник в однині закінчується на з попередньою голосною.

 

e.g. radio - six radios

studio - two studios

 

·        Якщо іменник іншомовного походження.

 

e.g. auto – two autos

photo – three photos

·        Якщо іменник в однині закінчується на –о та є музичним терміном чи назвою музичного інструменту.

 

e.g. solo – four solos

piano – two pianos

·        Якщо іменник в однині закінчується на -f  або –fe.

e.g. a roof – two roofs

a safe – two safes

a chief – two chiefs

a chef – two chefs

a kerchief – two kerchiefs

 


Закінчення -es у множині мають іменники, якщо:

 

·        іменник в однині закінчується на

-s, -ss, -sh, -ch, -tch, -x.

 

e.g. bunch –two bunches

glass – four glasses

box – a lot of boxes

·        іменник в однині має закінчується на з попередньою приголосною. При цьому у множині -у змінюється на і.

 

e.g. comedy – five comedies

tragedy – three tragedies

company – six companies

·        іменник в однині закінчується на

з попередньою приголосною.

 

e.g. potato – a lot of potatoes

tomato– a lot of tomatoes

 

·        іменник, що закінчується на -f  або -fe у множині змінює їх на -ves.

e.g. wife – two wives

knife – ten knives

wolffour wolves

 

 

·        Множина деяких іменників утворюється зміною кореневого голосного, без додавання закінчення:

 

e.g.    a womanwomen

a manmen

a mousemiсe

a foot – feet

a goose – geese

a tooth – teeth

·        Деякі іменники мають однакову форму в однині і  множині:

e.g. sheep – sheep

deer – deer

fish – fish

 

 

В англійській мові є іменники, які вживаються ТІЛЬКИ у формі множини.

До них належать назви предметів, що складаються з двох рівних або подібних частин:

Clothes

e.g. Your clothes are dirty.

Acoustics

e.g. The accoustics are bad in the theater

Jeans

e.g. The jeans are too small for me.

Wages

e.g. His wages are high.

Binoculars

e.g. Where are grandpa's old binoculars?

Pygamas

e.g. His pygamas were dirty.

Tougs

e.g. Where are the tougs?

 

Також є іменники, які вживаються ТІЛЬКИ в однині:

 

News

e.g. When is the news on TV?

Money

e.g. - Where is my money?

- I didn't take it.

Luggage

e.g. Your luggage is in the taxi.

Furniture

e.g. His furniture is expensive.

 

The Possessive case (Присвійний відмінок)

·                Якщо іменник в однині не має закінчення ‑s чи ‑ss, то на письмі в присвійному відмінку додається “‑ `s:

e.g. the boy’s book

the mother’s umbrella

 

·                Якщо іменник в однині має закінчення ‑s, ‑ss, ‑x, то на письмі в присвійному відмінку додається здебільшого лише апостроф, хоча додати “‑ ` sтакож можливо:

e.g. Charles’ s / Charles’ children

the waitress’s / waitress’ duties

 

·                Якщо іменник у множині закінчується  на ‑s, то у присвійному відмінку множини до нього додається лише апостроф:

e.g. the boys’ bathroom

our neighbors’ car

·                Якщо іменник у множині НЕ закінчується  на ‑s, то його присвійний відмінок утворюється додаванням “‑ ` sдо іменника в називному відмінку:

e.g. children’s toys

women’s rights