Друкувати книгуДрукувати книгу

Some&Any

   

Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови
Книга: Some&Any
Надруковано: Гість
Дата: Friday 9 December 2022 10:14 PM

Зміст

1. Some&Any

Займенники SOME / ANY використовуються для позначення невизначеної / невеликої кількості предметів чи речовини. Вони є визначенням для іменника і ставляться замість артикля.

 

SOME

Ми вживаємо SOME в стверджувальних реченнях із злічуваними і незлічуваними іменниками.

'Some people in my school like Jazz.'
'There was some snow here last winter.'


ANY

Ми вживаємо ANY в заперечних і питальних реченнях із злічуваними і незлічуваними іменниками.

'I don't have any friends.'
'Do you have any money?'


EXCEPTION!

1. Ми можемо вживати SOME в питаннях, якщо це пропозиція або прохання.

'Would you like some milk?' (пропозиція)
'Can I borrow some money?' (прохання)

2. Ми можемо вживати ANY в стверджувальних реченнях, коли ми маємо на увазі, що «не важливо, який»( it doesn't matter which).

'You can come and ask for my help any time.'
'Which book shall I read? - Any one. It's up to you.'

 

Такі ж правила використовуються до something/anything, someone/anyone, somewhere/anywhere.