Друкувати цей розділДрукувати цей розділ

Passive Voice

1. ВЖИВАННЯ PASSIVE VOICE

ВЖИВАННЯ PASSIVE VOICE

The Passive Voice ми вживаємо, коли виконавець дії невідомий, неважливий чи очевидний із контексту.

  • My bag was stolen. (нам невідомо хто вкрав)
  • This house was built in 1815.  (неважливий виконавець)
  • He has been arrested. (очевидно, що арештований міліцією)

The Passive Voice ми вживаємо, коли ми більш зацікавлені у дії ніж у тому хто її виконує, як наприклад:  у процесах, інструкціях, подіях, звітах, заголовках новинах і в рекламі.

  • 4 people were  killed in the accident.

The Passive Voice  вживаємо, щоб повідомити про щось, констатувати факт, або, коли ми розповідаєм про неприємну подію і не хочемо звинувачувати когось, або щось.

The Passive Voice, коли ми хочемо акцентувати увагу на виконавці дії і за допомогою прийменника by переносимо його у кінець речення.

The new airport will  be opened by president.

 

 

ФОРМУВАННЯ PASSIVE VOICE

 

Пасивна форма дієслова утворюється з допоміжного дієслова  to be (в різних часах) і past participle головного дієслова.

 

Present simple

am, is, are + made

Present progressive

am, is, are + being + sent

Present perfect

has, have + been + sold

 

Past progressive

was, were + being + washed

Past perfect

had + been + hired

Past simple

was, were + invited

 

Future (going to)

am, is, are + going to be+ built 

Future (will)

will be + signed

Future perfect

will + have been + finished

 

Modals: can/could

can, could + be + issued

Modal: have to

have to, has to, had to + be+ sent

Modal: must

must + be + stopped 

 

 

ACTIVE VOICE

PASSIVE VOICE

Present Simple

He delivers  letters.

 

Letters are delivered.

 

Past Simple

He delivered the  letters.

 

The  letters were delivered.

 

Present Perfect

He has delivered the  letters.

The  letters have been delivered.

 

Past Perfect

 

He had delivered the  letters.

 

The  letters had been delivered.

 

Present Continuous

 

He  is delivering  the  letters.

 

The  letters are being delivered.

 

Past Continuous

 

He was delivering the  letters.

 

The  letters were being delivered.

 

Future Simple

He will deliver the  letters.

 

The  letters will  be delivered.

 

Infinitive

 

He has  to deliver the  letters.

 

The  letters have to be delivered.

 

Modal  + be  + past part.

 

He must deliver the  letters.

 

The  letters must be delivered.

 

 

 

 

ЧАСИ, ЩО НЕ МАЮТЬ ФОРМИ PASSIVE VOICE

 

·       Present perfect continuous tense

·       Past perfect continuous tense

·       Future continuous tense

·       Future perfect continuous tense

·       Sentence having Intransitive verbs

 

ДІЄСЛОВА, ЩО НЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У PASSIVE VOICE

 

·       Неперехідні дієслова (наприклад, 'die', 'go', 'arrive') не можуть стати пасивними.

 

·       Перехідний дієслово 'have' у значенні бути власником, володіти, не може бути пасивним: Sam had a new car. (But not: A new car was had by Sam.)

 

·       Інші перехідні дієслова, що не використовуються в пасиві це "статичні" дієслова (дієслова, що позначають стан, а не дію).

Examples: 'lack', 'resemble', 'suit', 'fit'.

Більшість з них не мають форми continuous (or progressive), щонайменше в деяких їхніх значенях.