СЛОВОТВІР

Тема 7. Словотвір. Твірні основи при словотворенні. Основа похідна і непохідна. Основні способи словотворення в українській мові.

Словотворення — процес творення похідних слів з новим лексичним значенням за допомоги словотворчих засобів: вода, водний, водяний.

Формотворення — творення граматичних форм слова: високий — вищий — найвищий; вітати — привітати.

Словозміна — творення форм слів за допомоги флексій (закінчення): осінь — осені — осінню.

Нові слова в мові виникають на основі прямих, номінативних значень твірного. Отже, твірне (вихідне) — це слово, від якого утворено нове (похідне) слово: хата —> хатній. Похідне слово — вторинне утворення, воно завжди є мотивованим: золотар <- золото. Твірні й похідні слова поєднує конкретне лексичне значення. Значення твірного слова, що є базовим для похідного, підлягає переосмисленню, метафоризації. Похідні слова виникають і розвиваються не тільки на основі прямих значень, вони засвоюють і переносні. Частина похідних слів може співвідноситися з твірним словом у прямих і переносних значеннях, інша частина — або в переносному, або в прямому значенні.

Спільна частина похідного і твірного слова називається твірною основою: кресляр — креслярський. а частина похідного слова, якою воно відрізняється від основи твірного називається словотворчим засобом (формантом): кресляр —> креслярський. До словотворчих формантів належать префікси, суфікси, закінчення, усічення чи складання основ, наголос тощо.

Твірне і похідне слова становлять словотвірну пару: мідь —> мідний.

Ряд спільнокореневих слів (на горизонтальному зрізі), пов'язаних відношеннями послідовної похідності, називається словотвірним ланцюжком. Кожний попередній елемент є твірним для наступного: мідь —> мідний —> міднити —> міднення.

Словотвірна парадигма — це набір похідних (на вертикальному зрізі), які мотивуються тією самою твірною основою, на одному ступені словотворення, наприклад:

 

 

бронзувати

 • бронзувальник
 • бронзування
 • бронзований

 

Сукупність словотвірних ланцюжків та словотвірних парадигм становить словотвірне гніздо. В українській мові слова творяться морфологічними і неморфологічними способами.

 

Способи творення слів

Морфологічні

Неморфологічні

Префіксальний (творення похідних слів за допомоги префікса): писати — списати; зелень — прозелень

Морфолого-синтаксичний (слово набуває нового лексичного значення внаслідок переходу однієї частини мови до іншої): учений (який? хлопець — молодий учений (хто?); черговий (який?) учень — черговий (хто?) станції

Суфіксальний (творення похідних слів додаванням суфікса): вірний — вірність; вік — вічний; крига — крижина

Суфіксально-префіксальний (творення похідних додаванням до твірної основи префікса і суфікса): дорога — подорожник; берег — прибережний

Лексико-синтаксичний (поступове зрощення синтаксичного словосполучення в одне слово): сімдесят, сьогодні, добраніч, вічнозелений, швидкоплинний, високоповажний, Товчигречка, Білгород, Вернидуб, любимене

Постфіксальний (творення нового слова тієї самої частини мови з новим лексичним значенням за допомоги постфікса, який приєднується до твірного слова): хтось, який-небудь, що-будь, якось-то, бачитися

Безафіксний (творення нового слова без участі суфікса і префікса), великий — велич; відбирати — відбір; вигукувати — вигук

Лексико-семантичний (переосмислення лексичного значення вживаних у мові слів): вечірній Київ — «Вечірній Київ» (газета); біла церква — Біла Церква (місто); столичний район — маргарин «Столичний»; гетьман України — квартет «Гетьман»

Осново- і словоскладання, абревіація (різні типи складання основ, унаслідок чого постають складні і складноскорочені слова): всюдихід, книгодрукування; місто-герой, салон-перукарня; спортзала, юннат, ВНЗ (вищий навчальний заклад)

Флективний (творення похідних за допомоги флексії (закінчення)): Мирослав — Мирослава; золото — золотий; сто — сотий

Словотвірна структура слова — це подільність слова на складові — твірну і формантну частини; сукупність словотворчих елементів, які виражають форму і значення похідного слова: при-летіти, сніг-овий, один-иця.

Схема словотвірного аналізу

 1. Аналізоване слово.
 2. Твірне слово.
 3. Твірна основа, до якої частини мови належить.
 4. Словотворчий засіб.
 5. Спосіб словотворення.
 6. Словотвірне значення.
 7. Графічне позначення словотвірної структури слова.

Зразок

 1. Витвір.
 2. Витворити.
 3. Витвори-, дієслівна; усічення інфінітивного суфікса -и-, чергування [о] — [і].
 4. Нульовий суфікс.
 5. Безафіксний спосіб творення.
 6. «Опредметнена дія».
 7. Витвір