МОРФОЛОГІЯ. ІМЕННИК

Тема 10. Число іменників. Іменники, що вживаються в обох числових формах. Іменники, що мають лише форму однини або лише форму множини. Відмінки іменників. Відміни іменників: перша, друга, третя, четверта. Невідмінювані іменники в українській мові.

 

Число іменників

однина

дерево, стіл

множина

дерева, столи

1.Іменники, які вживаються тільки в однині:

а) збірні іменники: малеча, гайвороння;

б) частина іменників з речовинним значенням: масло, кисен;

в) назви абстрактних понять (з суфіксами -їзм, -ість, -ин (а), -изн (а), -їнь, -от (а)): молодість, сліпота;

г)  більшість власних назв: Київ, Дніпро;

ґ) назви дій, станів (з суфіксами -анн(я), -енн(я), -цтв(о), -б(а)): виконання, рахівництво, боротьба;

д) назви емоцій, почуттів: журба, сум;

е) іменники, що означають назви овочів, зерна, трав, ягід тощо: смородина, жито.

2.Іменники, які вживаються тільки в множині:

а) парні предмети: ножиці, ворота;

б) речовини, матеріали в сукупності: дріжджі, харчі;

в) залишки речовини: об'їдки, висівки;

г)   грошові суми, кількісно не окреслені: гроші, фінанси; проміжок часу: будні, канікули;

д) народні свята та обряди: обжинки, заручини;

е) процеси, дії, які складаються з повторень або в яких беруть участь двоє і більше осіб: переговори, заробітки;

є) емоції та переживання: радощі, заздрощі;

ж) деякі власні назви: Соловки, Лубни.

 

 

Відмінки іменників

прямі

(вживаються без прийменника)

 • Називний(хто?що?)

 

непрямі

(вживаються з прийменником і без нього)

 • Родовий(кого? чого?)
 • Давальний(кому? чому?)
 • Знахідний (кого? що?)
 • Орудний (ким? чим?)
 • Місцевий (на (у) кому? чому?)
 • Кличний

Відміни іменників

 

І відміна

іменники жіночого, чоловічого, спільного родів, що в називному відмінку однини мають закінчення -а, (-я): Ілля, суддя, суща

 • тверда група

з основою на твердий приголосний:

Пара,  Ольга

 • м'яка група

з основою на м'який при голосний:

скриня, богиня

 • мішана група

з основою на шиплячий приголосний:

листоноша,каша

ІІ відміна

іменники чоловічого роду з нульовим закінченням та закінченням -о; середнього роду із закінченнями -о, -е, -я в називному відмінку однини (крім тих, у яких під час відмінювання не з'являються суфікси -ат-, -ят-, -єн-): дядько, кобзар, дівчатко, терпіння

 • тверда група

- іменники чоловічого роду з кінцевим твердим приголосним. крім шиплячих: дуб, успіх;

- односкладні іменники на -р: вир, сир;

- більшість іменників на -р: стовбур, явір;

- іменники іншомовного походження на (-ер, -ір, -ор, -ур, -юр): інженер, абажур;

- з постійно наголошеними -ар,-яр,-ир: футляр, ювіляр;

- іменники середнього роду із закінченням

-о: село, місто.

 

 • м'яка група

- іменники чоловічого роду з кінцевим м'яким приголосним: край, учитель;

- із суфіксом -ар, -ир, які в однині мають наголос на корені: бондар, лікар;

- іменники,

- у яких під час відмінювання наголос переходить із суфікса на закінчення: друкар - друкаря, шахтар - шахтаря іменники середнього роду із закінченням -е, -я (без суфіксів -єн-, -ят-): листя, обличчя.

 

 • мішана группа

- іменники чоловічого роду з кінцевим шиплячим приголосним основи: вантаж, дощ;

- іменники на -яр (назви людей за видом їхньої діяльності),

у яких під час відмінюван-ня наголос переходить із суфікса на закінчення: вугляр - вугляра, каменяр - каменяра;

іменники середнього роду із закінченням -е при основі на шиплячий приголосний:

ложе.

III відміна

іменники жіночого роду з нульовим закінченням + іменник мати: паморозь, здобич, піч, ніч, тінь

 

IV відміна

іменники середнього роду, у яких під час відмінювання з'являються суфікси -ат-, -ят-,

-ен-: каченя, ім 'я, ведмежа

 

І відміна

 

однина

множина

 

тверда

м'яка

мішана

тверда

м'яка

мішана

Н.

Батьківщина

Софія

вельможа

старости

гривні

листоноші

Р.

Батьківщини

Софії

вельможі

старост

гривень

листонош

Д.

Батьківщині

Софії

вельможі

старостам

гривням

листоношам

Зн.

Батьківщину

Софію

вельможу

старостів

гривні

листонош

Ор.

Батьківщиною

Софією

вельможею

старостами

гривнями

листоношами

М.

...Батьківщині

...Софії

...вельможі

...старостах

...гривнях

...листоношах

К.

Батьківщино

Софіє

вельможо

старости

гривні

листоноші

ІI відміна

 

однина

множина

 

тверда

м'яка

мішана

тверда

м'яка

мішана

Н.

залізо

поле

плече

заліки

краї

плечі

Р.

заліза

поля

плеча

заліків

країв

плечей (пліч)

Д.

залізу

полю

плечу

залікам

краям

плечам

Зн.

залізо

поле

плече

заліки

краї

плечі

Ор.

залізом

полем

плечем

заліками -

краями

плечима

М.

...залізі

...полі, ...полю

...плечі, ...плечу

...заліках

...краях

...плечах

К.

залізо

поле

плече

заліки

краї

плечі

 

IIІ відміна

 

однина

множина

Н.

поташ

паморозі

Р.

поташі

паморозей

Д.

поташі

паморозям

Зн.

поташ

паморозі -

Ор.

поташшю

паморозями

М.

...поташі

...паморозях

Кл.

поташе

паморозі

В орудному відмінку однини всі іменники III відміни мають закінчення -у (-ю), причому приголосні основи подвоюються; сумішшю, сіллю. Подвоєння не відбувається, коли:

 1. Основа закінчується на губний, на щ, р: матір'ю, любов'ю.
 2. За збігові приголосних у кінці основи перед -ю: вістю, радістю.

IV відміна

 

однина

множина

Н.

собача

орлята

Р.

собачати

орлят

Д.

собачаті

орлятам

Зн.

собача

орлят (а)

Ор.

собачам

орлятами

М.

...собачаті

...орлятах

Кл.

собача

орлята

Незмінювані іменники

Загальні назви, а також імена людей і власні географічні назви іншомовного походження, що закінчуються на голосні –е (-є), -і (-ї), -о, -у, -ю, -а (-я): інтерв 'ю, кашне, боа

Жіночі прізвища, що закінчуються на приголосний та -ко, -ло: Світлана,

Попудренко, Надія Кунь, Ольга Кукало

Російські прізвища на -дао, -аго, их, -ix, (-їх): Дурново, Чуткіх

Складноскорочені слова ініціального утворення: ООН (крім неп, непу,-непом)

Незмінювані іменники та іменники, що вживаються лише у множині, на відміни не поділяються.

Кличний відмінок

 1. У звертаннях, до складу яких входять два іменники, форму кличного відмінка здебільшого мають обидва слова: пане Іване, пані Ольго, Катерино В 'ячеславівно.
 2. Коли поєднуються дві загальні назви, то перше слово — форма кличного відмінка, а друге— форма кличного або називного відмінка: пане лікарю (лікар).
 3.  Якщо звертання складається із загальної назви та прізвища, то останнє вживається у формі називного відмінка: пане Ковальчук, колего Єрохіна.
 4. Чоловічі прізвища на приголосний та -о - відмінюються.

Прізвища, імена, по батькові змінюються за таким зразком:

Н.

Поліщук Тиміш Іванович

Панцьо Іван Якимович

Р.

Поліщука Тимоша Івановича

Панця Івана Якимовича

Д.

Поліщуку Тимош-еві (-у) Івановичу

Панц-еві (-ю) Іван-у (-ові) Якимовичу

Зн.

Поліщука Тимоша Івановича

Панця Івана Якимовича

Ор.

Поліщуком Тимошем Івановичем

Панцем Іваном Якимовичем

М.

...Поліщукові Тимошеві Івановичеві

...Панц-еві(-ю) Іванові Якимовичу

Кл.

Поліщук Тимоше Івановичу

Панцьо Іване Якимовичу

Н.

Шевченко Марія Олегівна

Шевченко Сергій Васильович

Р.

Шевченко Марії Олегівни

Шевченка Сергія Васильовича

Д.

Шевченко Марії Олегівні

ІІІевченк-ові (-у) Сергію(-єві) Васильовичу

Зн.

Шевченко Марію Олегівну

Шевченка Сергія Васильовича

Ор.

Шевченко Марією Олегівною

Шевченком Сергієм Васильовичем

М.

...Шевченко Марії Олегівні

...Шевченк-ові (-у) Сергієві Васильовичу

Кл.

Шевченко Маріє Олегівно

Шевченк-о (-у) Сергію Васильовичу

Чоловічі прізвища, утворені за допомоги присвійних суфіксів -ов, -ів (-їв), -ви, -ін (-їн) відмінюються, як іменники твердої групи II відміни, але в орудному відмінку вони мають прикметникове закінчення - им. У непрямих відмінках прізвищ на -ів суфіксальне і може зберігатися або переходити в е або в о. У сучасній українській мові обидва варіанти визнаються нормативними.

Н. Якимов

Р. Якимов-а

Д. Якимов-у

Зн. Якимов-а

Ор. Якимов-им

М. при Якимов-і (-у)

Не відмінюються псевдоніми і слов'янські прізвища на е, і (Де, Трублаїні, Леле, Емхе, Роде, Півтора- дні), а також прізвища іншомовного походження на і, е, у, о, наголошені а, я та інші нетипові для української мови закінчення (Беранже, Гете, Руставелі, Петефі, Лотяну, Шоу, Боккаччо, Гюго, Дідро, Золя, Дюма, 'Моравіа, Гамсахурдіа та ін.).

У подвійних прізвищах компоненти змінюються за загальними правилами відмінювання прізвищ: твори Карпенка-Карого, повість Нечуя-Левицького, виступ Милейко-Залузької, але: творчість Драй-Хмари, музика Косг-Анатольського.