ЧИСЛІВНИК

Тема 13. Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди числівників за значенням. Числівники прості й складені.

Числівником називається частина мови, яка означає кількість предметів або їх порядок під час підрахунку й відповідає на питання скільки? котрий?

За значенням і граматичними ознаками числівники поділяють на:

Кількісні

 

(означають кількість предметів і відповідають на питання скільки?)

 

  • власне кількісні: два, п'ять, тридцять сім
  • збірні: троє, десятеро
  • дробові: чотири восьмі
  • неозначено-кількісні: кільканадцять, багато

 

Порядкові

(означають порядок предметів під час підрахунку і відповідають на питання котрий? котра? котре?): перший, десятий

 

 

  1. Кількісні числівники змінюються за відмінками, але не мають граматичних ознак роду і числа, окрім числівника один, (одна; одне, одні).
  2. Порядкові числівники, подібно до прикметників, змінюються за родами, числами і відмінками.

Числівники можуть бути різними членами речення.

 

За будовою числівники

Прості

(мають один корінь)

Складні

(мають два корені)

Складені

(два і більше простих чи складних числівників)

три, третій, мало

девятадцять, кількасот

тридцять другий, двісті сорок шість