ЧИСЛІВНИК

Тема 14. Типи відмінювання кількісних числівників. Правопис числівників. Відмінювання числівників.

Відмінювання числівників

1. Числівники два, три, чотири вимагають від іменників форми називного відмінка множини: три подарунки, два хлопці. 

В українській мові родовий відмінок вживають, якщо:

а) іменники у формі однини і множини відрізняються основами: дві дівчини, чотири чуда;

б) іменники мають суфікс -анин-, -янин-, -ин-: два громадянина, два селянина, два болгарина;

в) іменник означає парний предмет: два плеча, три вуха, чотири ока.

Числівники два, три, чотири не поєднують з іменниками:

а) що мають тільки форму множини. У таких випадках додають допоміжні слова штуки, комплекти, екземпляри, пари, одиниці: три пари ножиць, чотири штуки дверей; два комплекти меблів.

б) четвертої відміни, в яких є відмінність в основах однини і множини: сто сімдесят дві голови телят;

в) що не підлягають лічбі (вода, молодість, щастя).

У розмовній мові в таких випадках вживають збірні числівники: двоє саней, троє телят. У непрямих відмінках проблем не виникає: двома саньми, трьом телятам.

2. Числівники від п’яти і далі вживають з іменниками у формі родового відмінка множини: п’ять сторінок, дев’ять задач, тисяча двісті кілометрів, п’ять грамів, вісім днів.

3. Якщо кількісний числівник складається з кількох слів, то іменник при ньому вживають у тій формі, якої вимагає останнє слово: 22 тонни, 48 тонн, 50 грамів.

4. У поєднанні з дробовими числівниками іменник незмінно стоїть у родовому відмінку однини: одна третя доби, одна восьма кілограма, півтора метра, півтори години, півтора року. З числівником півтораста – у родовому відмінку множини: півтораста кілометрів. 

Числівник пів (напів, полу) у сполученні з іменниковою основою утворює складні іменники і прикметники: південь, південний, напівдикий, пів’яблука, півострів.

Якщо до складу дробових числівників входять слова половина, чверть, то форму іменника визначає числівник, що означає цілі числа: два з половиною кілометри, бо два кілометри; п’ять з чвертю годин, бо п’ять годин.

5. У поєднанні з неозначено-кількісними числівниками іменники вживають у родовому відмінку множини: кілька діб, декілька ночей.

6. У поєднанні зі збірними числівниками іменники вживають у родовому відмінку множини: п’ятеро хлопців, шестеро дівчат.

Збірні числівники не можуть бути елементами складених числівників: сорок дві дівчини, а не сорок двоє дівчат. Їх не можна поєднувати з іменниками на позначення високих та офіційних осіб: п’ять президентів, а не п’ятеро президентів; три професори, а не троє професорів.

7. У датах назви місяців незмінно стоять у родовому відмінку: десяте жовтня, до десятого жовтня, перед десятим жовтня...

8. Іменники у поєднанні з числівниками тисяча, мільйон, мільярд під час відмінювання незмінно стоять у родовому відмінку: тисяча хлопців, тисячі хлопців, тисячею хлопців...

Числівники у складі інших слів

Складні іменники та прикметники, утворені від числівників, пишуть разом: сорокаріччя, чотирикутник, шестикутний, п’ятдесятирічний, десятиповерховий, півторагодинний, стодвадцятип’ятирічний, двохсотріччя.

1. На початку складних слів числівники 1, 2, 3, 4 мають форми одно-, дво-, три-, чотири- або одно-, двох-, трьох-, чотирьох-.

Форми числівників дво-, три-, чотири- вживають, коли наступна частина починається з приголосного: двогодинний, двоповерховий, триденний, трипроцентний, триразовий, чотиримісячний, двоярусний, дворазовий, двосторонній, дворічний, чотиризначний, тримісний.

Числівникові форми двох-, трьох-, чотирьох- вживають, якщо наступна частина починається з голосного: двохактний, чотирьохосьовий, трьохосновний, двохатомний, двохелементний.

2. Всі інші числівники (крім сто) мають форму родового відмінка: п’ятикілометровий, десятиденний, тридцятип’ятикілометровий, сорокакілограмовий, сімдесятирічний, п’ятисотрічний, стоголосий, чотирьохсотлітній.

Словосполучення з числівниками

1) Числівник один не має значення самий, сама, саме, самі, як в російській мові. Тому речення Одні старі залишились на селі після редагування виглядає як Самі літні люди залишились у селі.

2) Порядковий числівник другий не слід вживати замість інший. Речення Хай це зробить хтось другий, а не я треба відредагувати так: Хай це зробить хтось інший, а не я.

3) Словосполучення пара слів, пара хвилин є ненормативними. Замість слова пара треба вживати неозначено-кількісний числівник кілька слів, декілька хвилин.

Числовий іменник пара може стосуватися:

а) множинних іменників, що позначають предмети, які складаються з двох однакових частин: пара ножиць, штанів, щипців, черевиків, шкарпеток;

б) іменники, що позначають об’єкти, чимось пов’язані: пара закоханих, пара коней, молода пара, пара фігуристів.

Під впливом російської мови ми вживаємо чимало калькованих словосполучень з числівниками: трамваї їздять один за другим замість трамваї їздять один за одним;

довжиною в два метри замість завдовжки два метри;

сказати в двох словах замість двома словами;

в двох кілометрах від села замість за два кілометри від села;

в сім годин замість о сьомій годині;

біля двох кілометрів (рос. около) замість майже два кілометри, близько двох кілометрів;

біля (рос. около) сімдесяти осіб замість близько сімдесяти осіб;

два роки назад замість два роки тому;

дві з лишнім години замість понад дві години.

4.      Збірні числівники в діловому мовленні

Збірні числівники виражають сукупну кількість осіб та вживаються тільки в називному та знахідному відмінках: двоє, троє, обоє, шістнадцятеро. Ця група числівників є прерогативою розмовного, художнього та рідше публіцистичного стилю для називання сукупної кількості живих істот. Числівник обоє можна вживати тільки тоді, коли йдеться про чоловіка й жінку: «А ідіть лишень сюди; та йдіть обоє» (Т. Шевченко); «Обоє рябоє» (приповідка). Для офіційно-ділового стилю мовлення вживання збірних числівників є винятковим та недопустимим явищем. Варто говорити: два міністри, а не двоє міністрів; шість послів, а не шестеро послів.

Кількісні й порядкові числівники часу 

Запам’ятайте! В українській мові годину завжди вказуємо порядковим числівником (сьома, восьма…), а хвилини і секунди - уже кількісним (двадцять п’ять, десять…).
Щоб дізнатися про час, ЗАВЖДИ питайте так:
Котра зараз година?
О котрій годині?

А тепер, як правильно відповідати на питання про час.
10.00
• Рівно десята година.
• Десята година рівно.
10.10
• Десята (година) десять (хвилин).
• Десять хвилин по десятій.
• Десять хвилин на одинадцяту.
10.30
• Десята (година) тридцять (хвилин).
• Пів на одинадцяту.
10.40
• Десята (година) сорок (хвилин).
За двадцять (хвилин) одинадцята.
• Двадцять (хвилин) до одинадцятої.
Казати НЕ МОЖНА:
• пів першої;
• вісім двадцять п’ять;
• без десяти восьма;
• п’ять хвилин восьмої;
• в десятій годині.


Кількісні й порядкові числівники часу (Котра година?)

точний час

неточний час

до половини

половина

після половини

Я прийду о п'ятій годині

Я прийду на п’яту годину

чверть на третю, чверть по другій

пів на п'яту (пів до п 'ятої)

за чверть сьома, чверть до сьомої

 

Правопис числівників

Числівник одинадцять пишеться з однією . У числівниках від одинадцяти до дев’ятнадцяти м’який знак пишеться тільки в кінці слова: дванадцять, сімнадцять.

При творенні складних слів вживаються числівникові основи двох-, трьох-, чотирьох, якщо друга частина слова починається з голосного, і числівникові основи дво-, три-, чотири-, якщо друге слово починається з приголосного: трьохетапний — триповерховий, двохатомний — двобічний.

Складні кількісні і порядкові числівники пишуться разом у будь-якому відмінку:шістсот, шестисот, шестистам, шестисотий.

Складені числівники пишуться окремо: дві тисячі п’ятсот тридцять два, дві тисячі п’ятий.