ДІЄПРИКМЕТНИК

Тема 19.Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Активні та пасивні дієприкметники. Відмінювання дієприкметників. Дієприкметниковий зворот.

Дієприкметник - це форма дієслова, яка означає ознаку предмета за дією або станом і відповідає на питання який? яка? яке? які? (хмарою повиті, врятована планета, зачарований красою).

Дієслівною ознакою дієприкметника є і те, що він може керувати іменником (залиті (чим?) сонцем гори), а також мати при собі обставини (написаний давно; одержаний вчора).

У реченні дієприкметник найчастіше виконує функції означення (Наче зачарований велетень, стояв ліс; Освітлена сонцем кімната здалася Юркові казковою), інколи- іменної частини складеного присудка (Людина народжена для щастя).

Дієприкметник здатний приєднувати до себе залежні слова і утворювати дієприкметниковий зворот (зачарувати- зачарований- зачарований красою). У реченні дієприкметниковий зворот виступає означенням (Обтяжена клунями, Параська мовчки збиралася нагору).

Дієприкметники

Активні

Виражають ознаку предмета за його ж дією. Утворюються лише від неперехідних дієслів.

  • теперішнього часу (від основи теперішнього часу (форми 3-ї особи множини) за допомоги суфіксів -уч- (-юч-), -ач-   (яч-)): ревучий, дрижачий
  • минулого часу (від основи інфінітива дієслів доконаного виду за допомоги суфікса-л-): посивілий, опалий

 

Пасивні

Виражають ознаку предмета за дією над ним.

 

  • мають ознаку минулого часу (від основи інфінітива або 1-ї особи однини теперішнього чи майбутнього часу дієслів доконаного виду за допомоги суфіксів -н-, -ен-, -є-, -т-): написаний, ношений, скошений

 

Активні дієприкметники теперішнього часу в сучасній українській мові маловживані; їх використання потрібно уникати, послуговуючись натомість конструкціями типу той, що; той, який: ті, що; ті, які тощо або добираючи відповідні іменники, прикметники.

 

неправильно

правильно

відпочиваючі санаторію

ті, які відпочивають у санаторії; відпочивальники

відїжджаючі туристи

туристи, які відїжджають

 

Морфологічні ознаки дієприкметника

Дієприкметник поєднує в собі ознаки прикметника і дієслова, тому має такі ознаки:

Рід:

чоловічий жіночий

середній

Інкрустований стілець

Ржавіюча монета

Заросле подвір’я

число:

однина

множина

Проголошений тост

 

 проголошені тости

відмінок:

називний

родовий

давальний

знахідний

орудний

місцевий

відточене

відточеного

відточеному

відточене

відточеним

(на) відточеному

вид:

доконаний

вид недоконаний вид

вивчений, пронизаний

креслений, читаний

час:

минулий

теперішній

зниклий, гаданий

малюючий, керуючий

Перехід дієприкметників у прикметники та іменники

Дієприкметники інколи можуть втрачати ознаки дієслів і переходити в прикметники. При цьому вони починають виражати постійні ознаки предметів (колючий дріт, сидяча робота, спілий кавун).

Прикметники дієприкметникового походження не керують формами непрямих відмінків іменника і не можуть означатися словами з обставинами значення (дієприкметник: палена (спалена) сонцем рослинність- прикметник: палена цегла).

Дієприкметники можуть також переходити в іменники (полонений, уповноважений, завідуючий). Позначаючи осіб або предмети, ці слова набувають граматичних ознак, властивих іменникам: мають постійний рід і можуть мати число (ведучий- ведуча- ведучі), у реченні виступають підметом або додатком (Завідуюча за це дуже на нього розсердилася).

Відмінювання дієприкметників

Дієприкметники відмінюються, як прикметники, за родами, відмінками і числами:

 

чоловічий рід

жіночий рід

Н.

Р.

Д.

Зн.

Ор.

М.

зроблений

зробленого

зробленому

зроблений

зробленим

(на) зробленому

зроблена

зробленої

зробленій

зроблену

зробленою

(на) зробленій

 

 

середній рід

Множина

Н.

Р.

Д.

Зн.

Ор.

М.

зроблене

зробленого

зробленому

зроблене

зробленим

(на) зробленому

зроблені

зроблених

зробленим

зроблені

зробленими

(на) зроблених

Морфологічний розбір дієприкметників

1. Запишіть слово. Визначте частину мови слова, її форму.

  1. Знайдіть початкову форму (називний відмінок чоловічого роду однини).
  2. Визначте морфологічні ознаки: актичний чи пасивний, вид, час, відмінок, рід, число.
  3. Визначте синтаксичну роль слова.
  4. Розберіться у правописі слова (як воно пишеться).