СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

Тема 35. Складносурядне речення. Єднальні, протиставні та розділові сполучники в складносурядному реченні.

Складносурядним називають складне речення, частини якого рівноправні за смислом і пов'язані сурядним зв'язком за допомогою сурядних сполучників: І сходило сонце, і місяць вставав, і гуси кричали на фоні заграв (Л. Костенко).

Сурядні сполучники

Приклади

єднальні: і, й, та (-і), ні,..ні, ані...ані, не тільки...а й, і...і

Задощило, і фільмування довелось припинити (О. Гончар).

протиставні: а, але, зате, проте, однак, та (-але)

Слово - срібло, а мовчання - золото (Нар. тв.).

розділові: або, чи, то...то, або...або, чи...чи, не то...не то

Чи то шумлять так хвилі, чи німфа плаче вслід (О. Пахльовська).

 

Розділові знаки в складносурядних реченнях

Розділові знаки ставлять на межі між частинами складносурядних речень перед сполучником сурядності: Ні повітря не ворухнеться, ні пташка не защебече (М. Коцюбинський).

Розділовий знак

Правило

Приклади

кома

частини речення виражають одночасність, послідовність подій або причиново-наслідкові зв'язки

Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів (Т. Шевченко). Пройшов дощ, і дерева заясніли під сонцем (У. Самчук).

тире

частини речення виражають швидку зміну подій чи причиново-наслідкові зв'язки (у другому реченні висновок або наслідок дії першого)

Дмухнув вітер понад ставом — і сліду не стало (Т. Шевченко). Дощ пройшов — і Київ зеленіє (М. Рильський).

крапка з комою

частини речення значні за обсягом або в середині них є свої розділові знаки

Річка широка та глибока, а вода синя та чиста; і котиться вона, виблискуючи та шумуючи (Марко Вовчок).

 

Зауважте! Не ставиться розділовий знак перед сполучниками і, й, та (=і), або, чи, якщо частини складносурядного речення мають спільний другорядний член, вставне слово або частки лише, тільки, ще, навіть: Десь спереду гукнув паровоз і почулася пісня (О. Гончар).

Не ставиться також розділовий знак, якщо названі вище сполучники поєднують два питальних речення, окличних чи спонукальних: Таке розкішне над нами небо і такі ми до безмежності молоді! (В. Шевчук); Коли в тебе відпустка і де ти будеш відпочивати? (З розмови).

Зауважте! У складносурядних реченнях перед сполучником і, й, та (=і) ставиться кома або тире, якщо частини виражають причиново - наслідкові зв'язки, — вибір знака обумовлюється в таких випадках бажанням автора.