СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

Тема 37. Основні види підрядних речень: означальні, з’ясувальні, обставинні (місця, часу, способу дії та ступеня, причини, наслідкові, мети, умовні, допустові).

За значенням і будовою розрізняють такі види складнопідрядних речень:

  • з підрядними означальними

Підрядні означальні речення за значенням та інтонацією близькі до дієприкметникових зворотів, а тому за потреби можуть бути взаємозамінними: Хліба, що їх залив дощ, яскраво зеленіли (О. Гончар) — складнопідрядне речення. Хліба, залиті дощем, яскраво зеленіли — просте ускладнене речення.

  • з підрядними з'ясувальними
  • з підрядними обставинними (способу дії, ступеня, порівняльні, місця, часу, причини, мети, умови, допустові, наслідкові).

Підрядні обставинні речення близькі до дієприслівникових зворотів за значенням, а отже, можуть бути замінені ними: Як учням віддаси усе найкраще, то й сам сягнеш нової висоти (П. Сингаївський) — (складнопідрядне речення). Віддавши учням усе найкраще, й сам сягнеш нової висоти — (просте ускладнене речення).

Типи складнопідрядних речень

Тип підрядного речення

Питання / сполучники чи сполучні слова

Приклад

означальне

який? яка? яке? які?

Життя — це оббирання з реп 'яхів, що пазурами уп'ялися в душу (Л. Костенко).

спол.: що, щоб, ніби;

спол. сл.: який, ний, котрий, що, де, куди, звідки

з'ясувальне

хто? що? кого? чого?

Не можна допустити, щоб людиною керував страх (О. Гончар).

спол.: що, як, щоб, мов, ніби, наче, аби, якби, коли, поки, доки, чи спол. сл.: який, чий, котрий, що, де, куди, звідки, як, чому

обставинне місця

де? куди ? звідки ?

Тепер я скрізь, де світло і любов (П. Филинович).

спол. сл.: де, куди, звідки

обставинне часу

коли? як довго? доки? з яких пір?

Доки сонце зійде, роса очі виїсть (Нар. тв.).

спол.: як, після того як, відколи, відтоді як, з тих пір як

спол. сл.: коли, поки, доки

обставинне способу дії, міри і ступеня

як?яким способом?якою мірою? наскільки?

Сердега так перелякався, що аж тремтить (Л.Глібов).

спол.: що, чим...тим, аж, що аж

спол. сл.: як, скільки, наскільки

обставинне порівняльне

як?

Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина (Т. Шевченко).

спол.: як, ніби, наче, мовби

спол. сл.: як

обставинне умови

за якої умови?

Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя (Т. Шевченко).

спол.: якщо, коли, якби, як, раз,аби

обставинне причини

чому? через що? з якої причини?

Нам з тобою, видно, по дорозі, бо ігили й нікуди не прийшли (Л. Костенко).

спол.: бо, що, оскільки, адже, тому що, через те що, внаслідок того що, у зв 'язку з тим що

обставинне мети

з якою метою? навіщо? для чого?

Пішла вночі до ворожки, щоб поворожити (Т. Шевченко).

спол.: щоб, аби, для того щоб, з тим щоб

обставинне допустове

незважаючи на що?

Хоч не рідний cuн Ярема, а щира дитина (Т. Шевченко).

спол.: хоч, хай, незважаючи на те що, дарма що

обставинне наслідку

 умовно можна поставити питання і що ж? і який наслідок?

Теплий туман наливав балку по самі вінця, так що дерева потопали в ньому (М. Коцюбинський).

 спол.: так що

 

Зауважте!У підрядних обставинних наслідку кома ставиться перед сполучником так що. Якщо кому поставити перед що, то утвориться підрядне міри і ступеня: Теплий туман наливав балку по самі вінця так, що дерева потопали в ньому.