СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

Тема 38. Складнопідрядні речення з кількома підрядними, їх типи за характером зв’язку між частинами.

Складнопідрядні речення, у яких підрядна частина пояснює слово (словосполучення) головної частини як лексико-морфологічну одиницю, незважаючи на те, яким членом речення воно виступає, називаються реченнями нерозчленованої структури (одночленними).

Складнопідрядні речення, у яких підрядна частина стосується всієї головної частини в цілому, називаються реченнями розчленованої структури (двочленними).

Складнопідрядні речення можуть мати не одну підрядну частину, а кілька (дві й більше). Такі речення називаються складнопідрядними з кількома підрядними.

Розрізняють багатокомпонентні складнопідрядні речення за такими типами підрядності

1. Однорідна підрядність

2. Послідовна підрядність

3.Неоднорідна підрядність

4. Мішана підрядність

Однакові за значенням підрядні частини стосуються одного й того самого члена головного речення чи всієї головної частини.

Перша підрядна частина залежить від головної, друга – від першої підрядної частини, третя від другої тощо.

Кілька однакових за значенням підрядних частин стосується різних членів головного речення;

Кілька різних за значенням підрядних частин по – різному стосуються головної частини: одна пояснює котрийсь із членів головної частини , а друга – головне речення загалом.

Поєднуються різні типи підрядності.