ХІМІЧНИЙ СКЛАД ОРГАНІЗМІВ

ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ

У живих клітинах виявлено понад 70 елементів періодичної системи Д. І. Менделєєва. За кількісним розподілом їх можна поділити на три групи.

Макроелементи (вміст понад 0,01%): Карбон, Гідроген, Оксиген, Нітроген, Фосфор, Сульфур, Натрій, Кальцій, Калій, Магній, Хлор, Ферум.

Мікроелементи (менше 0,01%): Цинк, Манган, Кобальт, Купрум, Флуор, Йод.

Ультрамікроелементи (менше 0,001 %): Бор, Літій, Алюміній, Силіцій, Станум, Кадмій, Селен, Ванадій, Титан, Хром, Нікель, Рубідій, Аурум тощо.

Макроелементи є компонентами органічних сполук, беруть участь в утворенні зв'язків між білковими молекулами, біоелектричних процесах. Найбільший вміст у клітині чотирьох елементів: Оксигену (65-70%), Карбону (15-18%), Гідрогену (8-10%) та Нітрогену (2-3%). Це органогенні елементи. Разом їх вміст становить 95-98% загальної маси організму

Мікроелементи забезпечують перебіг ферментативних реакцій, входять до складу гормонів і вітамінів, беруть участь у процесах дихання. Наприклад Цинк входить до складу інсуліну, Кобальт – до складу вітаміну В12.

Біологічне значення багатьох ультрамікроелементів не встановлене.

 

Речовини клітини

 

 

Неорганічні

 

Органічні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вода 85—90 %

 

Мінеральні солі 1—1,5 %

 

Білки 7—10 %

 

 

Ліпіди 1—2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нуклеїнові кислоти 1—1,5 %

 

 

Вуглеводи 0,2—2 %

 

 

Елементи, що входять до складу живих організмів 

Елемент

Символ

Вміст (%)

Значення для клітини й організму

Карбон

С

15—18

Головний структурний компонент усіх органічних сполук клітини

Оксиген

О

65—75

Головний структурний компонент усіх органічних сполук клітини

Нітроген

N

1,5—3,0

Обов'язковий компонент амінокислот

Гідроген

H

8—10

Головний структурний компонент усіх органічних сполук клітини

Фосфор

P

0,0001

Міститься у складі кісткової тканини і зубної емалі, нуклеїнових кислот, АТФ і деяких ферментів

Калій

K

0,15—0,4

Міститься в клітині тільки у вигляді йонів, активує ферменти білкового синтезу, обумовлює ритм серцевої діяльності, бере участь у процесах фото­синтезу

Сульфур

S

0,15—0,20

Міститься у складі деяких амінокислот, ферментів, вітаміну В

Хлор

Cl

0,05—0,10

Найважливіший аніон в організмі тварин, компонент HCl у шлунковому соку

Кальцій

Ca

0,04—2,00

Міститься у складі клітинної стінки рослин, кісток і зубів; активує згор­тання крові й скорочення м'язових волокон

Магній

Mg

0,02—0,03

Міститься у складі молекул хлорофілу, а також кісток і зубів, активує енергетичний обмін і синтез ДНК

Натрій

Na

0,02—0,03

Міститься в клітині тільки у вигляді йонів, зумовлює нормальний ритм серцевої діяльності, впливає на синтез гормонів

Ферум

Fe

0,010—0,015

Міститься у складі багатьох ферментів, гемоглобіну і міоглобіну, бере участь у біосинтезі хлорофілу, у процесах дихання і фотосинтезу

Іод

I

0,0001

Міститься у складі гормонів щитоподібної залози

Купрум

Cu

0,0002

Міститься у складі деяких ферментів, бере участь у процесах кровотворен­ня, фотосинтезу, синтезу гемоглобіну

Манган

Mn

0,0001

Міститься у складі деяких ферментів або підвищує їх активність, бере участь у розвитку кісток, асиміляції азоту й процесі фотосинтезу

Молібден

Mo

0,0001

Міститься у складі деяких ферментів, бере участь у процесах зв'язування атмосферного азоту рослинами

Кобальт

Co

0,0001

Міститься у складі вітаміну B12, бере участь у фіксації атмосферного азо­ту рослинами, розвитку еритроцитів

Цинк

Zn

0,0003

Міститься у складі деяких ферментів, бере участь у синтезі рослинних гор­монів (фуксину) і спиртовому бродінні

НЕОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

До неорганічних речовин, що входять до складу живих клітин, належать вода та мінеральні сполуки — солі Натрію, Калію, Кальцію, Магнію тощо.

Вода є основною неорганічною речовиною клітини, її вміст коливається від 40 % (механічна тканина рослин, жирова тканина тварин) до 99 % (клітини медузи). Унікальні фізико-хімічні властивості води забезпечують її здатність виконувати різні функції. В ембріона людини у віці 1,5 місяця вода становить 97,5%, у восьмимісячного - 83, у немовляти – 74, а у дорослої людини – 66%.

Функції води

Метаболічна. Завдяки тому що в цілому нейтральна молекула води являє собою диполь (на атомах Гідрогену зосереджений позитивний заряд, на атомі Оксигену — негативний), вона є полярним розчинником, середовищем для біохімічних реакцій (гідроліз, гідратація) і кінцевим продуктом багатьох біохімічних реакцій, а також донором електронів під час фотосинтезу. Речовини, розчинні у воді, називаються гідрофільними, нерозчинні у воді — гідрофобними (ліпіди).

Транспортна. Вода забезпечує перенесення біологічних молекул усередині клітин, з клітин, до клітин, крізь клітини, є головним компонентом транспортної системи вищих рослин і кровоносної системи тварин. Це можливо завдяки тому, що вода — універсальний розчинник і має високий коефіцієнт поверхневого натягу.

Механічна. Оскільки вода практично нестислива, вона забезпечує пружний стан клітин і тканин рослин (тургор), є амортизатором під час механічних впливів па організм, послаблює тертя між дотичними поверхнями.

Терморегуляторна. Вода забезпечує рівномірний розподіл тепла, що виділяється під час екзотермічних процесів усередині організму, а під час випаровування з поверхні тіла тварин (потовиділення) або рослин (транспірація) охолоджує організм. Це досягається за рахунок того, що вода має високу питому теплопровідність і велику питому теплоту пароутворення. Завдяки цьому температура всього тіла теплокровних тварин практично однакова, а її перепади зводяться до мінімуму.

 

 

 

МІНЕРАЛЬНІ СОЛІ

Мінеральні солі - неорганічні речовини, які підтримують в середині клітини стан pH, забезпечують її нормальне функціонування, утворюють опорні органи, хітиновий панцир, кістки. В цитоплазмі інших клітин більша частина солей знаходиться в дисоційованому стані в вигляді катіонів і аніонів.

 

Найбільш поширені йони живих організмів 

Катіони

Аніони

H+ — Гідрогену

OH-— гідроксиду

K+ — Калію

Cl- — хлоридної кислоти

Na+ — Натрію

HSO4-,42- – сульфатної кислоти

Ca2+ — Кальцію

H2PO4-, HPO42-, PO43- — ортофосфатної кислоти

Mg2+ — Магнію

HCO3- , СО32- — карбонатної кислоти

 

Від концентрації солей залежить постачання води в клітину, оскільки клітинна мембрана проникна для молекул води і непроникна для багатьох великих молекул та іонів. Якщо в навколишньому середовище міститься менша кількість іонів, ніж в цитоплазмі клітини, то відбуваються поступання води в клітину до вирівнювання концентрації солей (осмос).

Розчинні солі Калію, Натрію, Кальцію забезпечують найважливішу властивість живих клітин — подразливість.

Розчин солі NaCl в концентрації 0,85% отримав назву фізіологічного.

Хлоридна кислота створює кисле середовище в шлунку хребетних тварин і людини, забезпечують цим активність ферментів шлункового соку. Залишки сульфатної кислоти, приєднуючись до нерозчинних у воді сполук, забезпечують їхню розчинність, що сприяє виведенню даних сполук з клітин і організму