Світове господарство

4. Електроенергетика світу

Електроенергетика включає виробництво різних видів електроенергії, її транспортування. Усі електростанції поділяють на теплові, гідравлічні, атомні, геотермальні, припливні. Загальна потужність електростанцій світу становить 2750 ГВт. Виробництво електроенергії у світі зростає дуже швидко. Якщо напередодні Другої світові війни (1938 р.) було вироблено 460 млрд. кВт/год енергії; у 1950 - 972 і 1970 - 5053, то вже в 2000 р. - 14937 млрд. кВт/год. Це пов'язано, в першу чергу, зі зростанням попиту на електроенергію як із боку населення, так і економіки загалом. Крім того, висока транспортабельність електроенергії на значні відстані за допомогою ліній електропередач суттєво змінили територіальне розташування промислових підприємств, об'єктів сільського господарства. Вони стали менш залежними від місць первинних джерел енергії і змогли наблизитися до споживачів продукції.

Незважаючи на повсюдне використання електричної енергії, її виробництво поширене нерівномірно. Перше місце серед країн світу займає США (27 % світового виробництва), друге - Китай, третє - Японія, четверте - Росія, виробляючи відповідно 7,6, 7,5 і 6,2 % світової електроенергії. Україна, виробляючи 178 млрд. кВт/год, займає п'ятнадцяте місце у світі.

Переважають теплові електростанції, на які припадає понад 3/5 від світового виробництва електроенергії. Питома вага гідроелектростанцій у виробництві електроенергії на кінець XX ст. становила 19 %, а атомних електростанцій — 17,4%. За виробництвом гідроенергії виділяються Канада, Бразилія, США, Китай, Росія, а атомної енергії - США, Франція, Японія,   Німеччина,   Велика   Британія.    Атомні   електростанції,   які використовують транспортабельне паливо - уран, розташовуються незалежно від паливно-енергетичного чинника і орієнтуються на споживача. За даними МАГАТЕ у 33 країнах світу діє 445 реакторів загальною потужністю 2200 кВт.