СТЕПІНЬ ІЗ НАТУРАЛЬНИМ І ЦІЛИМ ПОКАЗНИКОМ

3. Стандартний вигляд числа

     Стандартним виглядом числом а називають такий його запис: a \cdot {10^n}, де 1 \le a < 10 і n \in Z.

     Число n називають порядком числа.

    Наприклад, число а=125 000 записують у стандартному вигляді так:

a = 1,25 \cdot {10^5},

 а число а= 0, 000508 так: a = 5,08 \cdot {10^{ - 4}}.