Tenses

1. Tenses

PRESENT SIMPLE

PRESENT CONTINUOUS

PRESENT PERFECT

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

Bживаємо:

 

·      Щоб виразити повторювану  чи постійну дію: I sometimes sing in the shower.

·      Щоб виразити думки й почуття, постійні стани: We like ice-cream.

·      Щоб виразити незмінну істину, загальновідомий факт: Asturias is in the north of Spain.

·      Щоб виразити дію в майбутньому, коли йдеться про щось заздалегідь заплановане (розклад руху транспорту, час трансляції теле-, радіопрограм): We leave London at eight next Tuesday.

·      У реченнях з дієсловами, які не вживаються у тривалих часах: like, love, hate, hear, believe…

·      У спортивних коментарях, оглядах і розповідях: Then  the prince gets on his horse and rides away.

·      В інструкціях і вказівках: You sprinkle some cheese on pizza.

 

·     Щоб виразити дію, яка проходить у момент мовлення: I am learning English.

·     Щоб виразити заплановану дію, яка обов'язково відбудеться у найблнжчому майбутньому: I'm going to visit my friends.

·     У значенні майбутнього часу: I’m meeting my sister tonight.

·     Щоб виразити висловлювання на позначення роздратування та критики, в яких зазвичай використовується прислівник always: You are always telling me lies!

·     Щоб виразити зміни, які відбуваються тривалий час: The climate is slowly getting warmer.

·     Щоб виразити дії чи ситуації, що є тимчасовими: We're working on a new experiment.

 

·      Щоб виразити дії, що вже завершилися на момент розмови, але їх результат є видимим у теперішньому: They have run too fast. They are tired now.

·       Щоб виразити дії, точний час яких не вказується, а важливим є лише факт здійснення самої дії чи її результат: She has read this book.

·      Для позначення дій, які розпочалися в минулому і досі тривають: He has been a doctor since 1991.

·      Коли ми говоримо про те, що відбувається в «незавершений момент»: I have gone to the theatre today (сьогоднішній день ще не закінчився).

 

 

·      Коли хочемо підкреслити процес.

·      Для опису дії, яка почалася в минулому, відбувалася протягом якогось часу і зараз ще продовжується: She has been working here for five years.

·      Для вираження дії, яка відбувалася протягом деякого часу в минулому і закінчилася до поточного моменту: Here you are at last! I have been looking for you.

·      Не вживаємо з дієсловами, що виражають почуття, сприйняття, а також з дієсловами to be, to belong, to consist і деякими іншими.

·      Для вираження гніву, роздратування, незадоволення. Who has been reading my e-mails?

Time expressions

Usually, generally, regularly, often, daily, everyday, now-a-day, seldom, rarely, always, nearly, frequently, hardly ever, scarcely ever, once a week.

At the moment, just, just now, tonight, now, right now, this year, at present, today, these days, still, nowadays.

In recent years, already, ever, just, never, yet, not, so far, till now, up to now, recently, for, today, this week, lately.

For, since, how long, lately, recently, all day, the whole day.

 

 

               

 

PAST SIMPLE

PAST CONTINUOUS

PAST PERFECT

PAST PERFECT CONTINUOUS

Bживаємо:

 

·      Щоб виразити повторювану чи одноразову дію, в певний час у минулому: They lived in the village last summer.

·      Щоб виразити дії, що відбувалися в минулому одна за одною, послідовно: He climbed the stairs and then followed me.

·      Щоб виразити минулі звички чи стани, що зараз завершені: Dresses were very different a hundred years ago.

·      Щоб виразити дію, яка розпочалась посеред іншої дії у минулому:  I was having a shower when the phone rang.

 

·     Щоб виразити тривалі дії, що відбувалися у певний момент у минулому (не згадується час, коли розпочалась, або закінчилась дія): I was helping Mary at 6 p. m. yesterday.

·     Щоб виразити дві дії, які тривали одночастно: Were they dancing while Jane was playing the piano?

·     Щоб виразити тривалу дію, яка була перервана іншою: I was watching a film on TV when my mother came.

·     Щоб описати атмосферу або тло, на якому відбувається якась дія: The birds were singing and the lives were rustling in the breeze.

 

 

·        Коли йдеться про події, що відбулися раніше і завершилися до певного моменту в минулому (або до певної дії, позначеної Past Simple): I had been to a party the evening before.

·        Щоб виразити дію, що відбулася до іншого часу (події) в минулому: I didn't want to go to the cinema yesterday, because I had already seen the film.

·        Щоб виразити дію, яка закінчилась в минулому і її результат був видимий у минулому: He was happy. He signed an important contract.

 

·      Щоб поставити акцент на тривалість дії, що почалась і закінчилась в минулому до іншої минулої дії чи певного часу у минулому: They had been looking for a house for six months before they found one they like.

·      Щоб виразити дію, що тривала протягом певного часу у минулому і чий результат був видимим у минулому: He had been waiting at the airport for three hours.

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

Time expressions

 

Yesterday, then, when, How long ago…?, last night/week/year, three days/weeks ago, in 1994.

 

While, when, as, all morning/evening/day/night.

 

Before, after, already, just, for, since, till/until, when, by, by the time, never.

 

For, since, how long, before, until.

 

 

 

 

FUTURE SIMPLE

BE GOING TO

FUTURE CONTINUOUS

FUTURE PERFECT

Bживаємо:

 

·      Щоб виразити передбачення на майбутнє, зазвичай з словами think, believe, expect; виразами be sure, be afraid; прислівниками probably, perhaps, certainly, etc. : I'm  afraid we won't be on time for meeting.

·      Щоб виразити спонтанні рішення: I'll take this leg of lamb.

·      Щоб виразити обіцянки, погрози, попередження, сподівання, прохання, пропозиції: Will you help me?  

·      Щоб виразити дії / події / ситуації, що точно стануться в майбутньому і ми не можемо контролювати їх: The temperature will reach 40°C tomorrow.

 

 

·     Щоб виразити плани, наміри, амбіції на майбутнє: I'm going to become a famous pianist one day.

·     Щоб виразити дії, які ми вирішили зробити в найближчому майбутньому: They are going to get married in three months (вони щойно вирішили це зробити).

·     Щоб виразити передбачення, коли є докази, що щось трапиться в найближчому майбутньому: Look at the sky! It's going to rain.

 

 

·     Щоб виразити дію, що буде тривати певний час у майбутньому: This time next week, we'll be cruising round the islands.

·     Щоб виразити дію, що точно відбудеться в майбутньому у наслідок угоди чи щоденних справ: Dont call Julie. I'll be seeing her later, so I'll pass the message on.

·     Щоб виразити ввічливе запитання про плани на найближче майбутнє: Will you be using the photocopier for long?

 

·      Щоб виразити дію, що буде завершена до конкретного часу в майбутньому: She will have delivered all the newspapers by 8 o'clock.

 

Before, by, by then, by the time, until/till (only in negative sentences).

FUTURE PERFECT CONTINUOUS

 

·      Щоб поставити акцент на тривалість дії до певного часу в майбутньому: By 2020, she will have been living in Vienna for sixty years.

 

                           

 

Time expressions

 

Tomorrow, the tonight, soon, next week/month/year, in two/three days/weeks, day after tomorrow.

 

At this time tomorrow, in one year, at three tomorrow, when (in the meaning "by the time").

 

By the time, by tomorrow, before, when (in the meaning "by the time"), + for two days, for a long time.