Приклади розв'язування завдань

Приклад 1

     Завдання. Обчисліть площу фігури, обмеженої лініями.

Розв’язання

     Зобразимо схематично графіки даних функцій і заштрихуємо фігуру, площу якої необхідно знайти.

     Для знаходження меж інтегрування розв’яжемо рівняння:

{x^2} = - x + 2;\;{x^2} + x - 2 = 0;\;x = - 2 або x = 1.

     Тоді S = \int\limits_{ - 2}^1 {(( - x + 2) - {x^2})dx} = \int\limits_{ - 2}^1 {( - {x^2} - x + 2)dx} = ( - \frac{{{x^3}}}{3} - \frac{{{x^2}}}{2} + 2x)|_{ - 2}^1 =

 = - \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + 2 - (\frac{8}{3} - 2 - 4) = - \frac{9}{3} + 1,5 + 6 = 7,5 - 3 = 4,5.

Відповідь: 4,5.