Tuesday 15 October 2019 9:01 AM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з математики. Геометрія. (Підготовка до ЗНО з математики. Геометрія.)
Глосарій: Словник математичних термінів і понять

Бічна грань

- один із мно­гокутників, які складають многогранник і не є його основами.

Бічне ребро

- відрізок прямої перетину двох бічних граней.

Висота паралелепіпеда

- довжина перпендикуляра, який проведений з довільної вершини паралелепіпе­да до протилежної основи; в загальному випад­ку — відстань між основами паралелепіпеда.

Куб

- правильний шестигранник, усі грані якого — квадрати. 

Многогранник

- многогранне геометричне тіло; гео­метрична фігура, частина простору, обмежена замкненою поверхнею, що складається з пев­ної кількості плоских многокутників.

Многогранник вписаний

- многогранник, всі вершини яко­го належать іншій поверхні (її називають опи­саною).

Паралелепіпед

- шес­тигранник, гранями якого є паралелограми (з попарно паралельними бічними гранями).

Правильна призма

- пряма призма, в основі якої лежить правильний многокутник.

Призма

- многогранник із дво­ма рівними паралельними основами — много­кутниками та боковими гранями — паралелог­рамами.

Призма n-кутна

- призма, в якій основою є n-кутник.

Призма похила

- призма, в якій бічні ребра не перпендикулярні основам.

Пряма призма

- призма, в якій бічні ребра перпендикулярні основам.

Ребро призми

- відрізок, що сполучає відповідні вершини основ.