Tuesday 25 June 2024 12:47 PM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з історії України (Підготовка до ЗНО з історії України)
Глосарій: Основні терміни, поняття, імена
ТЕМА 26. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Трильовський Кирило

- громадсько-політичний діяч; адвокат, публіцист; видавець; організатор січового та січово-стрілецького руху в Галичині, засновник пожежно-гімнастичного товариства "Січ".
ТЕМА 27. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Атеїзм

- безбожжя, заперечення існування Бога.

Барельєф

- скульптурне зображення, де опукла частина виступає над пласкою поверхнею менш ніж на половину його об'єму.

Вілінська Марія

- письменниця, авторка першої української соціальної повісті "Інститутка".

Вернадський Володимир

- геолог, геохімік, природодослідник-енциклопедист; основоположник біогеохімії, вчення про біосферу та ноосферу.

Заболотний Данило

- біолог, епідеміолог, дослідник інфекційних хвороб, зокрема чуми та холери.

Заньковецька Марія

- актриса, учасниця першої української професійної трупи, створеної М.Кропивницьким у Єлисаветграді.

Коцюбинський Михайло

- письменник; автор творів "До¬рогою ціною", "Fata morgana", "Intermezzo", "Тіні забутих предків".

Кричевський Василь

- живописець, графік, архітектор; автор споруди будинку Полтавського губернського земства.

Лібрето

- словесний текст театралізованого музично-вокального твору, короткий виклад змісту опери, балету, вистави у театральній програмі.