Tuesday 25 June 2024 1:01 PM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з історії України (Підготовка до ЗНО з історії України)
Глосарій: Основні терміни, поняття, імена
ТЕМА 38. КРИЗА РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (СЕРЕДИНА 60 – ПОЧАТОК 80-Х РР.)

Суб'єктивізм

- довільні, необґрунтовані рішення у суспільно-політичному житті, що ігнорують існуючі умови та закономірності.

Тереля Йосип

- представник релігійного дисидентства; активний борець за легалізацію Української греко-католицької церкви; організатор Комітету захисту УГКЦ.

Урбанізація

- процес зосередження населення в містах, підвищення їх ролі в економічному, культурному житті суспільства.

Холодна війна

- стан міжнародних відносин, які характеризуються тривалим конфліктом, і, водночам - неможливістю вирішити його шляхом прямого воєнного конфлікту; так називалися відносини між США та СРСР після Другої світової війни.

Цензура

- контроль за змістом публікацій, видовищ, кінофільмів тощо спеціально створеними установами.

Щербицький Володимир

- комуністичний та державний діяч УРСР, у 1961-1963 і 1965-1972 pp. – голова Ради Міністрів УРСР, у 1972-1989 pp. – Перший секретар ЦК КПУ.
ТЕМА 39. РОЗПАД СРСР І ВІДРОДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Альтернатива

- необхідність вибору між двома можливостями, що взаємно виключають одна одну.

Госпрозрахунок

- метод господарювання, що поєднує централізоване керівництво з певною економічною самостійністю підприємств.

Декларація

- заява від імені парламенту, уряду, партії, урочисте проголошення її важливих положень чи принципів.

Кандиба Іван

- дисидент, правозахисник, співорганізатор Української робітничо-селянської спілки; член-засновник Української групи сприяння виконанню Гельсинських угод; голова об'єднання "Державна самостійність України".