Tuesday 27 February 2024 9:52 AM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з історії України (Підготовка до ЗНО з історії України)
Глосарій: Основні терміни, поняття, імена
ТЕМА 04. АНТИЧНІ МІСТА-ДЕРЖАВИ В ПН. ПРИЧОРНОМОР'Ї

Акрополь

- укріплена частина давньогрецького міста. Зводили у найвищій точці міста. Фортечні мури, які захищали акрополь, будували з великих кам`яних брил. На акрополі стояв палац, храми, тут ховали знатних жителів міста і героїв.

Діалект

– місцевий різновид мови.

Еліта

- найкращі представники певної частини суспільства або суспільної групи.

Колонізація

- процес розселення людей та заселення вільних територій.

Конфедерація

– спілка, створена для певних цілей, наприклад воєнних.

Нейтралітет

– стан держави, яка не бере участі у війні, не подає жодній стороні воєнної допомоги.

Некрополь

- кладовище, місце спочинку померлих.

Пантеон

– усі боги того чи іншого культу.

Поліс

- античне місто-держава.

Соціальна структура

– сукупність груп, прошарків людського суспільства та взаємовідносини між ними.