Tuesday 28 June 2022 3:40 AM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з історії України (Підготовка до ЗНО з історії України)
Глосарій: Основні терміни, поняття, імена
ТЕМА 08. РОЗДРОБЛЕНІСТЬ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Роздробленість

- розчленування держави на окремі самостійні утворення (землі, князівства тощо).

Удільне князівство

- адміністративно-територіальна одиниця, яка, маючи свого правителя, підлягає єдиному володареві держави.

Усобиці

- суперечки чи війни між окремими володарями за право  загальнодержавного лідерства.
ТЕМА 09. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА. МОНГОЛЬСЬКА НАВАЛА

Арбалет

- метальна зброя призначена для стрільби стрілами або кулями. Складається з двох блоків: лука та ложа із спусковим механізмом. 

Бояри

- воїни, служилі люди, правляча верхівка у Київській Русі та Галицько-Волинській державі.

Коронування

- урочистий акт передання монарху королівських регалій.

Літопис

- давньоруський історичний твір, де всі події записувалися за роками, тобто у хронологічній послідовності.

Монголо-татарське іго

– експлуатація руських земель монголо-татарськими завойовниками.

Тустань

- давньоруський наскельний оборонний комплекс у ІХ-ХІІІ ст., митниця та місто-фортеця, залишки якого розташовані в Карпатських горах (Східних Бескидах), в Сколівському районі Львівської області, поблизу с. Урич, біля м. Борислава та селища Східниця.

Ярлик

- документ, що його видавали монгольські хани на володіння князівствами.