Thursday 18 April 2024 3:49 AM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з історії України (Підготовка до ЗНО з історії України)
Глосарій: Основні терміни, поняття, імена

Бантиш-Каменський Дмитро

- історик та археограф, працював завідувачем канцелярії Київського військового губернаторства, автор "Истории Малой России".

Костомаров Микола

- один із засновників Кирило-Мефодіївського товариства, автор його програмних документів.

Котляревський Іван

- учасник російсько-турецької війни 1806-1812 pp., у час російсько-французької війни ініціатор формування козацьких полків; член масонської ложі "Любов до істини", автор п'єси "Москаль-чарівник".

Маркевич Микола

- історик, етнограф, фольклорист, автор п'ятитомної "Истории Малороссии", а також низки етнографічних праць.

Національна ідея

- філософські, політичні, економічні та інші погляди, що об'єднують представників усіх соціальних верств населення заради досягнення мети, життєво важливої для всієї нації.

Національна еліта

- найбільш підготовлена і згуртована меншість суспільства, його провідна верства, яка усвідомлює цілі, що стоять перед нацією, і свої зусилля спрямовує на їх досягнення.

Національна меншина

- частина соціально-етнічної спільноти, яка становить меншість відносно головної (панівної) нації (народності).

Національне відродження

- процес пробудження і формування самосвідомості народу, що проявляється у розвитку його духовної культури, прагненні відтворити власне минуле, захисті свої окремішності.

Нація

- історична спільнота людей, сформована на основі спільності території, мови, особливостей культури і характеру, економічних зв'язків.

Пестель Павло

- очільник Південного товариства, автор "Руської правди".

Селяни-державні

- особи, праця яких  використовувалася здебільшого на мануфактурах.

Селяни-кріпаки

- особи, особисто, соціально й економічно залежні від своїх поміщиків.

Селяни-місячники

- особи, які не мали наділів і перебували на утриманні поміщиків.

Селяни-монастирські

- особи, які обробляли угіддя релігійних інституцій, задля чого були прикріплені до монастирів чи церков.

Селяни-оброчні

- селяни, які регулярно сплачували поміщикові грошовий податок і мали право на поселення в обраному місці.