Tuesday 27 February 2024 3:16 PM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з історії України (Підготовка до ЗНО з історії України)
Глосарій: Основні терміни, поняття, імена

Богомолець Олександр

- президент Всеукраїнської академії наук, з 1936 р. – АН УРСР (1930-1946) .

Борецький Михайло

- митрополит Української автокефальної православної церкви (1927-1930).

Геноцид

- знищення окремих груп населення, окремих народів із расових, національних або релігійних мотивів

Косіор Станіслав

- перший секретар ЦК КП(б)У (1928-1938).

П'ятирічка

- п’ятирічний план розвитку народного господарства СРСР або період, що цим планом охоплювався.

Пропаганда

- поширення і постійне, глибоке та докладне роз'яснення якихось ідей, поглядів, знань.

Розкуркулювання

- політика знищення селян-власників шляхом адміністративного примусу до вступу в колгоспи або засобами оподаткування, а також шляхом депортації.

Розстріляне відродження

- період розвитку української культури впродовж 1922-1933 pp., що у подальшому супроводжувався політичними репресіями та ідеологічним тиском на інтелігенцію.

Чубар Влас

- голова Ради Народних Комісарів УСРР (1923-1934).

Якір Йона

- командувач військами Київського (Українського) військового округу (1925-1937).