Saturday 18 May 2024 1:03 PM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з історії України (Підготовка до ЗНО з історії України)
Глосарій: Основні терміни, поняття, імена
І

Ієрархія

- підпорядкування нижчого рівня вищому.

Ідол

- зображення божества, що є об`єктом релігійного поклоніння.

Ізгої

- особи, які через різні обставини випали зі свого середовища.

Ізгой

– особа, поставлена поза своєю соціальною групою.

Інвестиція

- довгострокове вкладення капіталу в різногалузеві підприємства та установи з метою отримання прибутку.

Інтелігенція

- соціальний прошарок людей, професійно зайнятих розумовою працею, розвитком та поширенням культури у суспільстві.

Інфляція

- офіційне зменшення золотого вмісту грошової одиниці або зниження курсу національної валюти щодо золота, срібла, іноземної валюти.

Історичні джерела

– залишки минулого, які пов’язані з життям людини і містять для нас певну інформацію про життя давніх людей

Істр

- Дунай.