Wednesday 28 February 2024 11:38 AM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з історії України (Підготовка до ЗНО з історії України)
Глосарій: Основні терміни, поняття, імена
З

Зібер Микола

- учений-економіст; професор Київського університету; член Української громади; перший пропагандист економічної теорії К. Маркса в Росії та в Україні; автор праці "Теорія цінності й капіталу Д. Рікардо".

Заболотний Данило

- біолог, епідеміолог, дослідник інфекційних хвороб, зокрема чуми та холери.

Займанщина

- привласнення козацькими переселенцями угідь сільськогосподарського призначення, що не обкладалися податками.

Закупи

- особи, що втратили власність, отримали грошову позику від феодала і змушені були її відробляти.

Залізняк Максим

- один із керівників Коліївщини; підступно схоплений росіянами і засуджений на довічну каторгу.

Залозецький Володимир

- громадсько-політичний, культурний діяч Буковини, співзасновник і голова Української національної партії, сенатор та посол до румунського парламенту.

Заньковецька Марія

- актриса, учасниця першої української професійної трупи, створеної М.Кропивницьким у Єлисаветграді.

Зборівський договір

- перехід під владу гетьмана територій Київського, Брацлавського та Чернігівського воєводств; установлення 40-тисячного козацького реєстру.

Земський суд

- суд, де розглядалися справи, що не входили в коло повноважень гродського та підкоморського судів.

Зимівник

- хутірське господарство, де, здебільшого, взимку проживали козаки, які не залишалися на Січі.