Saturday 13 August 2022 11:29 AM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з історії України (Підготовка до ЗНО з історії України)
Глосарій: Основні терміни, поняття, імена
П

П'ятирічка

- п’ятирічний план розвитку народного господарства СРСР або період, що цим планом охоплювався.

Північне Причорномор'я

- територія сучасних Херсонської, Миколаївської, Одеської, Запорізької, Дніпропетровської областей та Криму.

Підкоморський суд

- суд, де розглядалися справи про розмежування маєтків.

Піктограма

– найдавніше письмо, в якому зміст передавався за допомогою образів і символів.

Пірнач

- ознака влади курінних отаманів або полковників.

Павлик Михайло

- громадсько-політичний діяч, публіцист і письменник; співредактор (разом з М.Драгомановим та С.Подолинським) женевського журналу "Громада"; співзасновник РУРП.

Палеоліт

- давня кам’яна доба, найдавніший період людського суспільства, який тривав від 1 млн. років тому до 10 тис. р. до н.е.  Основним матеріалом цього періоду був камінь. В Україні завершення П. співпало із відступом останнього льодовика.

Палладій Олександр

- учений, член АН СРСР, президент АН УРСР, засновник і директор Українського біохімічного інституту, в 1941-1945 pp. його розробки використовували воєнні медики.

ПАНИРАДА

- дорадчий орган при литовському князеві, що складався з представників найвизначніших родів.

Пантеон

– усі боги того чи іншого культу.

Парафіяльна школа

- навчальний заклад початкового ступеня, що перебуває на утриманні церковної парафії.

Парцеляція

- назва процедури поділу землі на дрібні ділянки.

Паства

- сукупність віруючих певної релігійної конфесії.

Патон Борис

- учений, президент НАН України, директор Інституту електрозварювання УРСР ім. Є. Патона; автор багатьох досліджень та понад 400 винаходів.

Патріарх

- глава церкви, найвищий церковний титул, здебільшого, у православ'ї.

Патріархат

– останній період в історії первісного суспільства, який характеризується пануванням чоловіка в суспільстві.

Пацифікація

- назва каральних заходів польської влади проти українського населення Галичини, що здійснювалися впродовж 1930-х років.

Пектораль

– дорогоцінна металева нагрудна прикраса.

Переяславські статті

- заборона переобирання гетьмана без царського дозволу; гетьман втрачав право призначати і звільняти козацьку старшину; гетьманський уряд позбавлявся самостійності у зовнішньополітичній діяльності; царські залоги розташовувалися у Києві, Переяславі, Ніжині, Чернігові, Брацлаві та Умані.

Перша Малоросійська колегія

- орган Російської адміністрації на Лівобережній Гетьманщині, що впродовж 1722-1727 pp. уособлював гетьманську владу.

Перша світова війна

- військове протиборство між блоками найбільших світових держав (Троїстим союзом та Антантою), що тривало впродовж 1914-1918 pp.

Пестель Павло

- очільник Південного товариства, автор "Руської правди".

Плем'я

- спільність людей, яка базується на єдиному походженні кількох родин, проживає в одній місцевості, має єдину мову і звичаї.

Племінний союз

- об'єднання декількох племен, які проживають на спільній території, мають мовну і світоглядну спорідненість.

Поділля

- землі в басейні Південного Бугу і лівобережжя Дністра, що переважно охоплюють межі сучасних територій Хмельниччини та частини Вінничини.

Подолинський Василь

- публіцист, громадський діяч, член польсько-української таємної організації "Сини Вітчизни"; автор "Слова перестороги", де вперше пропагував політичний ідеал незалежної України у федеративному зв'язку слов'янських республік.

Поліс

- античне місто-держава.

Політична партія

- найбільш активна й організована частина певної соціальної групи населення, яка обстоює і захищає її інтереси та бореться за досягнення державної влади.

Полетика Іван

- лікар, учений; професор Кільського університету (Німеччина); дослідник у галузі епідеміології; автор праці "Про спадкові хвороби".

Полонізація

- політика Польської держави, спрямована на поширення польської мови, традицій, католицького віросповідання серед підкорених народів.

Полюддя

- круговий об`їзд підвладних князеві земель, з яких він збирав данину власноруч. Розмір данини не був визначений конкретно, що давало простір для зловживань, які спричиняли повстання.

Привласнювальне господарство

– господарство, при якому людина все необхідне для життя брала в природі у готовому вигляді (збирання, мисливство, рибальство).

Прогрес

- рух уперед, від нижчого до вищого; перехід до вищого ступеня розвитку; розвиток нововведень та передових ідей.

Продовольча розкладка

- система заготівель харчових продуктів і сільськогосподарської сировини, побудована на примусовому товарообміні чи конфіскації.

Пропаганда

- поширення і постійне, глибоке та докладне роз'яснення якихось ідей, поглядів, знань.

Протекціонізм

- економічна політика держави, спрямована на захист національного товаровиробника від іноземної конкуренції, розширення зовнішніх ринків.

Протоміста

– великі поселення людей, попередники міст. Найбільш відомі в Україні трипільські поселення такого типу.

Псалтир

- одна із книг Біблії, що містить пісні-псалми на похвалу та поклоніння Богу та його ділам.

Пушкар Мартин

- полтавський полковник; ініціатор заколоту проти гетьмана Івана Виговського.