Tuesday 5 December 2023 9:12 PM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з історії України (Підготовка до ЗНО з історії України)
Глосарій: Основні терміни, поняття, імена
П

П'ятирічка

- п’ятирічний план розвитку народного господарства СРСР або період, що цим планом охоплювався.

Північне Причорномор'я

- територія сучасних Херсонської, Миколаївської, Одеської, Запорізької, Дніпропетровської областей та Криму.

Підкоморський суд

- суд, де розглядалися справи про розмежування маєтків.

Піктограма

– найдавніше письмо, в якому зміст передавався за допомогою образів і символів.

Пірнач

- ознака влади курінних отаманів або полковників.

Павлик Михайло

- громадсько-політичний діяч, публіцист і письменник; співредактор (разом з М.Драгомановим та С.Подолинським) женевського журналу "Громада"; співзасновник РУРП.

Палеоліт

- давня кам’яна доба, найдавніший період людського суспільства, який тривав від 1 млн. років тому до 10 тис. р. до н.е.  Основним матеріалом цього періоду був камінь. В Україні завершення П. співпало із відступом останнього льодовика.

Палладій Олександр

- учений, член АН СРСР, президент АН УРСР, засновник і директор Українського біохімічного інституту, в 1941-1945 pp. його розробки використовували воєнні медики.

ПАНИРАДА

- дорадчий орган при литовському князеві, що складався з представників найвизначніших родів.

Пантеон

– усі боги того чи іншого культу.