Saturday 13 August 2022 12:10 PM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з історії України (Підготовка до ЗНО з історії України)
Глосарій: Основні терміни, поняття, імена
П

Парафіяльна школа

- навчальний заклад початкового ступеня, що перебуває на утриманні церковної парафії.

Парцеляція

- назва процедури поділу землі на дрібні ділянки.

Паства

- сукупність віруючих певної релігійної конфесії.

Патон Борис

- учений, президент НАН України, директор Інституту електрозварювання УРСР ім. Є. Патона; автор багатьох досліджень та понад 400 винаходів.

Патріарх

- глава церкви, найвищий церковний титул, здебільшого, у православ'ї.

Патріархат

– останній період в історії первісного суспільства, який характеризується пануванням чоловіка в суспільстві.

Пацифікація

- назва каральних заходів польської влади проти українського населення Галичини, що здійснювалися впродовж 1930-х років.

Пектораль

– дорогоцінна металева нагрудна прикраса.

Переяславські статті

- заборона переобирання гетьмана без царського дозволу; гетьман втрачав право призначати і звільняти козацьку старшину; гетьманський уряд позбавлявся самостійності у зовнішньополітичній діяльності; царські залоги розташовувалися у Києві, Переяславі, Ніжині, Чернігові, Брацлаві та Умані.

Перша Малоросійська колегія

- орган Російської адміністрації на Лівобережній Гетьманщині, що впродовж 1722-1727 pp. уособлював гетьманську владу.