Tuesday 16 April 2024 7:41 PM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з історії України (Підготовка до ЗНО з історії України)
Глосарій: Основні терміни, поняття, імена
Р

Рід

– об'єднання кровних родичів, для якого характерні спільні власність на засоби виробництва, виробництво і споживання, звичаї.

Радикалізм

- політична, ідеологічна течія, що обстоює необхідність рішучих дій, глибоких змін у суспільно-політичному та соціально-економічному житті.

Рантьє

- люди, які живуть на відсотки з переданого у позичку капіталу або за рахунок доходів від цінних паперів.

Раса

– велика група людей, що має спільні фізичні ознаки: зріст, колір волосся, очей, шкіри, форму носа, губ і т.д.

Реєстр

- спеціальний список козаків, які перебували на службі уряду Речі Посполитої.

Реабілітація

- скасування правових наслідків судового вироку щодо особи незаконно притягненої до відповідальності, відновлення в правах незаконно репресованої особи.

Регент

- тимчасовий правитель держави на час неповноліття монарха.

Релігія

– віра в існування надприродних сил – богів, духів, душ, в їхнє панування над світом.

Референдум

- спосіб прийняття законів та вирішення найважливіших питань державного життя шляхом всенародного голосування.

Реформа земська

- створення виборних земських установ у Російській імперії; повітових чи губернських земських зборів та їх виконавчих органів – управ.