Friday, 8 December 2023, 07:56
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з історії України (Підготовка до ЗНО з історії України)
Глоссарий: Основні терміни, поняття, імена

Березовський Максим

- український композитор та співак; студент Болонської музичної академії; автор опери "Демофонт".

Генеральний суд

- вища судова інстанція в козацькій державі, де розглядались апеляційні справи, а також окремі безпосередні звернення.

Гродський суд

- суд, де розглядалися кримінальні, а також цивільні справи.

Залізняк Максим

- один із керівників Коліївщини; підступно схоплений росіянами і засуджений на довічну каторгу.

Земський суд

- суд, де розглядалися справи, що не входили в коло повноважень гродського та підкоморського судів.

Калнишевський Петро

- останній кошовий отаман Запорозької Січі; арештований російським урядом і засланий до Соловецького монастиря.

Кодифікація

- систематизація та укладення в один збірник юридичних норм, що поєднують певні галузі права.

Наддніпрянщина

- територія, що охоплює простори по обидва боки українського Подніпров'я.

Новгород-Сіверщина

- територія північної частини сучасної Чернігівської області та підросійської Стародубщини.

Новоросія

- територія на півдні України (назва виникає з 1765 р. в офіційних документах Російської імперії), заселена біженцями зі слов'янських країн Балканського півострова.

Північне Причорномор'я

- територія сучасних Херсонської, Миколаївської, Одеської, Запорізької, Дніпропетровської областей та Криму.

Підкоморський суд

- суд, де розглядалися справи про розмежування маєтків.

Полетика Іван

- лікар, учений; професор Кільського університету (Німеччина); дослідник у галузі епідеміології; автор праці "Про спадкові хвороби".

Рум'янцев Петро

- російський державний діяч, президент другої Малоросійської колегії; остаточно ліквідував автономію козацької держави.