Sunday 21 April 2024 1:29 AM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з історії України (Підготовка до ЗНО з історії України)
Глосарій: Основні терміни, поняття, імена

Археологічна культура

- спільні риси матеріальної культури, виявлені при археологічних розкопках, які дозволяють стверджувати належність первісного населення до єдиного культурного типу й одного етносу.

Відтворююче господарство

– господарство, при якому необхідне для життя людина виробляє самостійно. Передбачає наявність землеробства або тваринництва чи скотарства.

Вікентій Хвойка

- археолог, який відкрив трипільську культуру, досліджував пам`ятки бронзового віку, городища і кургани скіфів.

Експлуатація

– привласнення результатів чужої праці власниками засобів виробництва (до засобів виробництва відноситься земля, знаряддя праці, корисні копалини тощо).

Людське стадо

- колектив найдавніших людей, який утворився з метою спільного добування їжі та захисту від зовнішньої небезпеки.

Натуральне господарство

– господарство, в якому виробляється все необхідне для життя самотужки. Практично відсутня торгівля.

Неолітична революція

– перехід від привласнюючого (збирання, мисливство) до відтворюючого господарства (землеробство, скотарство).

Патріархат

– останній період в історії первісного суспільства, який характеризується пануванням чоловіка в суспільстві.

Плем'я

- спільність людей, яка базується на єдиному походженні кількох родин, проживає в одній місцевості, має єдину мову і звичаї.

Племінний союз

- об'єднання декількох племен, які проживають на спільній території, мають мовну і світоглядну спорідненість.

Протоміста

– великі поселення людей, попередники міст. Найбільш відомі в Україні трипільські поселення такого типу.

Рід

– об'єднання кровних родичів, для якого характерні спільні власність на засоби виробництва, виробництво і споживання, звичаї.

Раса

– велика група людей, що має спільні фізичні ознаки: зріст, колір волосся, очей, шкіри, форму носа, губ і т.д.