Wednesday 28 February 2024 11:03 AM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів
A

arrogant

– чванливий – [ˈærəɡənt]

artifact

– артефакт – [ˈɑːtɪfakt]

as a result

– як наслідок

as a result of

– як наслідок (чогось)

as good as gold

– відмінний

as good as new

– «як новенький»

ask out

– призначати побачення

assertive

– настирливий – [əˈsɜːtɪv]

assess

– оцінювати – [əˈsɛs]

assessment

– оцінювання – [əˈsɛsmənt]