Saturday 13 August 2022 12:38 PM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів
A

angry (with smb.)

– злитись (на когось) – [ˈæŋɡrɪ]

announcement

– оголошення (на радіо), сповіщення –  [əˈnaʊnsmənt]

announcer

– диктор (на радіо) – [əˈnaʊnsə]

anorexic

– який страждає на анорексію – [ˌænəˈrɛksɪk]

antique

- старовинний (античний) - [æn'tiːk]

antiquity

– стародавність – [ænˈtɪkwɪti]

anxious

- стурбований - [ˈaŋ(k)ʃəs]

ape

– людиноподібна мавпа – [eɪp]

appeal (to)

– подобатися (комусь) – [əˈpiːl]

appeal to

– приваблювати (когось)