Sunday 21 April 2024 1:31 AM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів
ДОЗВІЛЛЯ ТА ВІДПОЧИНОК

indoor activities

– заходи, які відбуваються у приміщенні – [ˈɪnˌdɔː ækˈtɪvɪtɪz]

indulge

– віддаватися втіхам – [ɪnˈdʌldʒ]

invite

– запрошувати – [ɪnˈvaɪt]                   

jogging

- спортивна ходьба - ['ʤɔgɪŋ]

leisure

- вільний час - ['leʒə]

listen to music

– слухати музику

lounge

– розслаблено сидіти, лежати, стояти або ходити – [laʊndʒ]

museum

– музей – [mjuːˈzɪəm]

opera

 – опера – [ˈoʊpərə]

orchestra music

– оркестрова музика – [ˈɔːkɪstrə ˈmjuːzɪk]