Wednesday 6 December 2023 11:40 PM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів
ДОЗВІЛЛЯ ТА ВІДПОЧИНОК

reward

- нагорода - [rɪ'wɔːd]

rival

- суперник, конкурент - ['raɪv(ə)l]

spare time

– вільний час – [spɛə taɪm]

spend time

– проводити час

theatre

– театр – [ˈθɪətə]

throw a party

– влаштовувати вечірку

travel off the beaten track

– подорожувати неходженими (маловідомими) шляхами

visit

– відвідувати – [ˈvɪzɪt]

weekend

– вихідні – [ˌwiːkˈɛnd]                          

ЖИТТЯ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

a lot of

– багато (чогось)