Tuesday 25 June 2024 10:59 AM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів
ДОЗВІЛЛЯ ТА ВІДПОЧИНОК

be fond of

– захоплюватися (чимось) – [bɪ: fɒnd əv]                           

be interested in

– цікавитися (чимось)

café

– кафе – [kæˈfeɪ]

card

- гральна карта - [kɑːd]

cater (for)

– догоджати (комусь) – [ˈkeɪtə]

cinema

– кінотеатр – [ˈsɪnɪmə]

club

- ключка для гольфу - [klʌb]

countryside

– сільська місцевість – [ˈkʌntrɪˌsaɪd]

cultural event

– культурний захід – [ˈkʌltʃərəl ɪˈvɛnt]

draughts

- шашки - [drɑːft]