Wednesday 24 April 2024 5:43 PM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів

absent

– відсутній – [ˈæbsənt]

access to the Internet

- доступ в Інтернет

assess

– оцінювати – [əˈsɛs]

assessment

– оцінювання – [əˈsɛsmənt]

attend classes

– відвідувати уроки / пари

attentive

– уважний – [əˈtɛntɪv]

be at a lesson

– бути на уроці

be excluded

– бути виключеним (зі школи, ін.)

be expelled

– бути виключеним (зі школи, ін.)

be present

– бути присутнім