Thursday 8 December 2022 11:09 AM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів

entrance exam

- вступний екзамен

evaluate

– оцінювати – [ɪˈvæljʊˌeɪt]

evaluation

– оцінювання – [ɪˌvæljʊˈeɪʃ ən]

examination

– екзамен – [ɪgˌzamɪˈneɪʃ(ə)n]

expulsion

– виключення (зі школи) – [ɪkˈspʌlʃən]

exrcise-book

– зошит

extra lessons

– додаткові уроки

extra-curricular activities

– позашкільні заходи

fail an exam

– провалити екзамен

fair

– чесний – [fɛə]