Tuesday 5 December 2023 8:43 PM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів

headmaster

– директор школи – [ˌhɛdˈmɑːstə]

holidays

– канікули – [ˈhɒlɪˌdeɪs]

Humanities

– гуманітарні науки

impatient

– нетерплячий – [ɪmˈpeɪʃənt]

language

– мова – [ˈlæŋgwɪdʒ]

lazy

– лінивий – [ˈleɪzɪ]

learn by heart

– вивчати напам`ять

leave school

– закінчити навчання у школі

lecturer

– викладач – [ˈlɛktʃərə]

library

– бібліотека – [ˈlʌɪbrəri]