Tuesday 25 January 2022 4:49 PM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів

accept

— приймати – [əkˈsɛpt]

activist

– активіст – [ˈæktɪvɪst]

advance

– покращувати(ся) – [ədˈvɑːns]

agitator

– агітатор – [ˈædʒɪˌteɪtə]

ambassador

– посол – [æmˈbæsədə]

Amnesty International (AI)

– Міжнаро́дна амні́стія (всесвітня з захисту прав людини)

armed forces

– збройні сили

arrangement

— угода – [əˈreɪn(d)ʒm(ə)nt]

array

– велика кількість, сила-силенна – [əˈreɪ]

assist

— допомагати – [əˈsɪst]