Sunday 26 June 2022 8:27 AM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів

(non)-renewable resources

- (не)-відновлювальні ресурси

abandoned

– залишений, занедбаний – [əˈbændənd]

absorbing

– поглинати  (поглинаючий) - [əbˈzɔːbɪŋ]

accident

– нещасний випадок – [ˈæksɪdənt]

acid rain

- кислотний дощ

act

– діяти - [akt]

adopt

– допомагати - [əˈdɒpt]

agriculture

– сільське господарство – [ˈæɡrɪˌkʌltʃə]

air pollution

– забруднення повітря

allow

– дозволяти – [əˈlaʊ]