Tuesday 28 June 2022 2:16 AM
Сайт: Підготовка до ЗНО - Освітній портал "Академія"
Курс: Підготовка до ЗНО з англійської мови (Підготовка до ЗНО з англійської мови)
Глосарій: Загальний словник термінів

improve the situation

– покращити ситуацію

in danger

– у небезпеці 

incident

– випадок – [ˈɪnsɪdənt]

indigenous

– туземний, аборигенний – [ɪnˈdɪdʒɪnəs]

influence

– впливати – [ˈɪnflʊəns]

issue

– питання - [ˈɪʃuː]

land

– земля – [lænd]

landfill

– сміттєзвалище – [ˈlændˌfɪl]

lava flow

– потік лави – [ˈlɑːvə ˈfləʊ]

lead to

– призводити до